Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036212011 Türk Halk İnançları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Anadolu’da yasayan halk inanç ve ritüellerinin kaynagına inerek bugünkü kültürle geçmis kültürler arasındaki iliskiyi tespit etmek ve bu baglantıyı göstermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Altun, Isıl (2004), Kandıra Türkmenlerinde Dogum, Evlenme ve Ölüm, Kocaeli, Yayıncı Yay. Araz, Rıfat (1995), Harput’ta Eski Türk nançları ve Halk Hekimligi, Ankara, AKM Yay. Boyraz, Seref (2006), Fal Kitabı Melhemeler Ve Türk Halk Kültürü, stanbul. Coskun, Arif (1995), slâm’a Göre Sihir, Cin Çarpması Teshis Ve Tedavi Usulleri, stanbul. Çobanoglu, Özkul (2004), Türk Halk Kültüründe Memoratlar ve Halk nançları, Ankara, Akçag Yay. Günay, Ünver-Harun Güngör (2003), Türklerin Dini Tarihi, stanbul, Ragbet Yay. nan, Abdülkadir (2000), Tarihte Ve Bugün Samanizm Materyaller Ve Arastırmalar, Ankara. Kalafat, Yasar (2004), Altay’lardan Anadolu’ya Kamizm Samanizm, stanbul. Kalafat, Yasar (2011), Türk Kültürlü Halklarda Tematik Halk nanmaları, Ankara, Berikan Yay. Kalafat, Yasar (2011), Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Ankara, Berikan Yay. Kalafat, Yasar (2011), Türk Kültürlü Halklarda nanç Göçü, Ankara, Berikan Yay. Kalafat, Yasar (2011), Türk Kültürlü Halklarda Türklügün Dini Geçmisi, Ankara, Berikan. Kalafat, Yasar (2002), Balkanlardan Ulu Türkistan’a Türk Halk nançları I, Ankara, Kültür Bakanlıgı Yay. Korkmaz, Esat (2003), Eski türk nançları ve Samanizm Terimleri Sözlügü, stanbul, Anahtar Kitaplar Yay. Lorie, Peter (1997), Batıl nançlar, İstanbul, Milliyet Yay. Örnek, Sedat Veyis (1971), 100 Soruda lkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, stanbul. Roux, Jean-Paul (2002), Türklerin Ve Mogolların Eski Dini, stanbul. Roux, Jean-Paul (1999)), Altay Türklerinde Ölüm, stanbul, Kabalcı Yay. Sezer, Sennur (1998), Osmanlı’da Fal Ve Falnameler, stanbul. Taburoglu, Özgür (2011), Kent Efsaneleri &Zamanımızın Batıl nçları ve Takıntıları, stanbul, Dogubatı Yay.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk Halk nançlarının Kaynakları, Eski Türk nançları, Geçis Dönemleri ve Bunlara Baglı nanç ve Uygulamalar, Batıda Halk nanmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
10 Tartışma 4 5 20
14 Gözlem 2 5 10
17 Alan Çalışması 3 10 30
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
34 Okuma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk nançları kavramı
2 Eski Türk nanç Sistemi
3 Samanizm ve Kamizm
4 Türk Halk nançlarının temel karakteristigi
5 Anadolu’da yasayan halk inançlarının kaynakları
6 Eski Kültürlerde Büyü, Sihir, Fal ve Tılsım
7 Çocuk Kırklaması ve Yagmur Duası Ritüeli
8 Türk Kültüründe geçis dönemlerine (dogum, sünnet, evlilik ve ölüm) ait kimi uygulamalar
9 Batı’da halk inançları
10 Ara sınav
11 Semavi dinler ve halk inançları
12 Türk Dünyası karsılastırmalı halk inançları
13 Eski Türk inançlarından günümüze yansımalar
14 Din, Büyü, Sanat ve Efsane iliskisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
124656 1190930 Eski Türk inançları ve bunların Anadolu’daki yansımaları hakkında ögrencilerin bilgi edinmelerini saglamak.
124657 1191227 Türk Kültürünün temel kodlarının ögrenilmesini saglamak.
124658 1191314 Türk Folklorunun büyüsel, sihirsel içerikli inanç ve ritüellerinin tanınmasını saglamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.