Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036222011 Âşık Edebiyatı Geleneği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aşık Tarzı Türk şiiri olarak adlandırdığımız edebiyat dalının muhtevasını ve temel özelliklerini tanıtmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Saz Şairleri Pertev Naili Boratav, İzahlı Halk Şiiri Antolojisi Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı 2. Cilt M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı M. Öcal Oğuz, Halk Şiirinde Tür Şekil Makam Erman Artun, Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı Erman Artun, Aşık Edebiyatı Metin Tahlilleri Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Metin Özarslan, Erzurum Aşıklık Geleneği Doğan Kaya, Aşık Edebiyatı Araştırmaları Türk Dili Dergisi Türk Halk Şiiri Özel Sayısı Umay Günay, Türkiye’de Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi İlhan Başgöz, Biyografik Halk Hikayeleri Ensar Aslan, Çıldırlı Aşık Şenlik Aşıklar hakkında hazırlanan biyografik eserler (Köroğlu, Karacoğlan, Aşık Ömer, Dertli, Seyrani, Dadaloğlu, Erzurumlu Emrah, Aşık Veysel, Ruhsati, Halil Karabulut)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

16. asırdan itibaren Aşık tarzı Türk şiirinin geçirdiği evreler ve çeşitli asırlarda yetişmiş aşıklara ve eserlerine değinilecektir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet öncesi)
2 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (İslamiyet sonrası)
3 Âşık Edebiyatının tarihî süreci hakkında genel bilgi (Günümüzde)
4 Âşık Edebiyatında nazım ve nesir
5 Yüzyıllara göre Âşık Edebiyatı ( 16. yüzyıl)
6 Köroğlu (tarihî hayatı, şiirleri)
7 Köroğlu (Efsenevî hayatı, hikayeleri)
8 Karacoğlan (Hayatı, edebî şahsiyeti şiirleri)
9 17. yüzyıl (Âşık Ömer, hayatı, edibî şahsiyeti, şiirleri)
10 Sınav
11 19. yüzyıl (Ozan geleneğinin takipçisi Dadaloğlu)
12 19. yüzyıl (Şehir etkisinde âşıklar: Dertli, Seyranî)
13 20. yüzyıl (Âşık Veysel)
14 Günümüzde âşıklık geleneğinin durumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184154 Türk edebiyatında Aşık tarzı Türk şiirinin oluşumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
2 1150656 Aşık tarzı Türk Şiirinin oluşumunda etkili olan unsurları bilir
3 1153024 Aşık Tarzında icracı konumundaki aşıkları tanır
4 1166201 Aşık Tarzı Türk şiirinin edebi kıymetini bilir
5 1171650 Aşık Tarzı Türk şiirinde 16.-20. asırlardaki önemli temsilcilerini ve eserlerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.