Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE623 Halk Edebiyatının Kaynakları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Halk edebiyatı araştırmaları için hal edebiyatının kaynaklarını öğretmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı Pertev Naili Boratav, Halk Edebiyatı Dersleri Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I-II İlhan Başgöz, Folklor Yazıları Şükrü Elçin, Halk Edebiyatına Giriş M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Erman Artun, Türk Halk Edebiyatına Giriş Sedat Veyis Örnek, Türk Halk Bilimi Nail Tan, Folklor (Halk Bilimi) Kaarle Krohn, Halk Bilimi Yöntemi Metin Ekici, Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri Seyfi Karabaş, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sözlü kaynaklardan elektronik kaynaklara halk edebiyatı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Halk Edebiyatı” kavramı
2 Sözlü kaynaklar
3 Yazılı kaynaklar (Dil yadigarları: Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig)
4 Metinler ve hammadde kaynakları, yardımcı kaynaklar
5 Divanü Lügati’t-Türk’teki halk edebiyatı örnekleri (sab, sagu, şiirler)
6 Dede Korkut Kitabı
7 Tarih Kitapları (Reşideddin-Câmi’ü’t-Tevarih)
8 Ebulgazi Bahadır Han-Şecere-i Terakime (Şecere-i Türkî)
9 Masal Kitapları (Binbir Gece Masalları, Billur Köşk Masalları vd.)
10 Sınav
11 Fıkra Kitapları (Letaif Kitapları) (Nasreddin Hoca)
12 Atasözü Kitapları (Divanü Lügati’t-Türk, Kitab-ı Atalar, Atalar sözü destanları, Pendname-i Güvahî)
13 Cönkler ve Mecmualar (Muhtelif cönk örnekleri, mecmualar, melhameler)
14 Şairnameler (Âşık Ömer’in şairnamesi), Seyahatnameler (Evliya Çelebi)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1549876 “Halk Edebiyatı” kavramını bilir
2 1549882 Sözlü kaynakları bilir
3 1549877 Metinler ve hammadde kaynakları, yardımcı kaynakları bilir
4 1549878 Yazılı kaynaklar (Dil yadigarları: Divanü Lügati’t-Türk, Atabetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig)
5 1549879 Divanü Lügati’t-Türk’teki halk edebiyatı örnekleri (sab, sagu, şiirler)
6 1549880 Dede Korkut Kitabı'nı bilir
7 1549881 Masal Kitapları (Binbir Gece Masalları, Billur Köşk Masalları vd.)nı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1
2 2
3
4
5 2
6 4
7 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek