Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE629 E-Dergi E-Kitap E-Kütüphane E-Katalog 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin e-dergi, e-kitap, e-kütüphane, e-katalog gibi dijital kaynaklarla ilgili bilgi, birikim ve deneyim kazanmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm öğretim üyeleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.yazmalar.gov.tr www.mkutup.gov.tr www.turkoloji.cu.edu.tr www.kultur.gov.tr www.yok.gov.tr www.ttk.meb.gov.tr www.isam.org.tr www.tdk.gov.tr www.kubbealtilugati.com www.kamusiturki.com www.osmanlicasozlukler.com ...

Dersin İçeriği

Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek e-dergi, e-kitap, e-kütüphane, e-katalog gibi dijital kaynaklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, kapsamı, temel kaynaklar.
2 Dersin içeriğiyle ilgili yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar…).
3 Dersin içeriğiyle ilgili yayınlar (makaleler, bildiriler, kitaplar…).
4 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli e-dergiler.
5 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli e-dergiler.
6 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli e-kitaplar.
7 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli e-kitaplar.
8 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek e-kütüphaneler.
9 Ara sınav.
10 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek e-kütüphaneler.
11 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek e-kataloglar.
12 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli diğer elektronik ve dijital kaynaklar.
13 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli diğer elektronik ve dijital kaynaklar.
14 Türk dili ve edebiyatıyla ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek bilimsel içerikli diğer elektronik ve dijital kaynaklar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547083 Öğrenciler; e-dergi, e-kitap, e-kütüphane, e-katalog gibi dijital kaynaklarla ilgili bilgi, birikim ve deneyim kazanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek