Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036302011 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Yazma metinleri okuma yöntemlerini öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram, Prof.Dr.Serkan Şen, Dr.Öğr.Üyesi Halil İbrahim Haksever

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Örnek Kaynaklar Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınevi, Ankara 2005. Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Kesit Yayınları, İstanbul 2008. Hüsrev Akın, Osmanlı Türkçesi (1-2), k.b, Samsun 2018. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük Kubbealtı Lugati, Kubbealtı Yayınevi, İstanbul 2009. Mustafa Özkan-Hatice Tören, Osmanlı Türkçesi I, 3F Yayınevi, İstanbul 2008. Şemsettin Sami, Kamus-ı Türki, Enderun Yayınları, İstanbul 1989.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazma metinler, yazma metinlerle ilgili terimler. Yazma metinleri okuma yöntemleri. Yazma metinleri okurken dikkate alınacak hususlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazma metin kavramı hakkında genel bilgi ve değerlendirme. Ders kapsamında yararlanılabilecek kaynaklar.
2 Yazma metinlerin özellikleri.
3 Yazmalarla ilgili terimler. (teori ve uygulama)
4 Yazmalarla ilgili terimler. (teori ve uygulama)
5 Yazmalarla ilgili terimler. (teori ve uygulama)
6 Yazmalarla ilgili terimler. (teori ve uygulama)
7 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
8 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
9 Ara sınav.
10 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
11 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
12 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
13 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
14 Yazma metinleri okuma yöntemleri (teori ve uygulama).
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280829 Öğrenciler, yazma metinleri tanır ve tanımlar.
2 1280830 Öğrenciler, yazma metinleri okuma yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olurlar.
3 1280831 Öğrenciler, yazma metinleri doğru okuyabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.