Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036322011 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Aruz hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak. Eski harfli manzum metinlerde aruz ölçüsünün metnin doğru tespiti ve anlamlandırılması açısından önemini kavramak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesine ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BANARLI Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I, MEB Yay., İstanbul 1971. DOGAN Ahmet, Örneklerle Aruz Bilgisi, Akçag Yay. İPEKTEN Halûk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., 1stanbul 1994. MERMER Ahmet, Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçag Yay., Ankara 2007. Neşredilmiş divanlar. Divan tahlilleri.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski Türk edebiyatı manzum metinlerinde vezin ve âhenk. Aruz hakkında tarihî, teorik ve uygulamalı bilgi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 1 5
17 Alan Çalışması 4 5 20
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aruzla ilgili yararlanılabilecek kaynaklar.
2 Aruz terimleri ve aruz işlemleri (kuramsal bilgi ve uygulama)
3 Aruz terimleri ve aruz işlemleri (kuramsal bilgi ve uygulama)
4 Aruz terimleri ve aruz işlemleri (kuramsal bilgi ve uygulama)
5 Aruz terimleri ve aruz işlemleri (kuramsal bilgi ve uygulama)
6 Aruz terimleri ve aruz işlemleri (kuramsal bilgi ve uygulama)
7 Aruz kalıpları/ölçüleri
8 Aruz kalıpları/ölçüleri
9 Aruz kalıpları/ölçüleri
10 Ara sınav/değerlendirme.
11 Örnek şiirler üzerinde uygulamalı vezin bulma çalışmaları.
12 Örnek şiirler üzerinde uygulamalı vezin bulma çalışmaları.
13 Örnek şiirler üzerinde uygulamalı vezin bulma çalışmaları.
14 Örnek şiirler üzerinde uygulamalı vezin bulma çalışmaları.
15 Dönem sonu sınavı/değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
53725 1164413 Ögrenciler, aruz hakkında bilgi ve deneyim sahibi olur.
53726 1168712 Ögrenciler, aruzla yazılmıs herhangi bir siirin veznini olusturan unsurları tespit eder.
53727 1178237 Ögrenciler, aruz vezninin bir siirin ön ve arka yapısı açısından önem ve katkısını gözlemler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.