Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE635 Edebî Sanatlar 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Edebi sanatları tanımak ve beyitler üzerinde edebi sanatların farkına varabilmek ve doğru çıkarımlarda bulunabilmek, uygulamalar yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAKTUTAN Lütfi (1998), Edebî Sanatlar: Açıklamalar ve Örnekler, Balıkesir: Akademi Yayınları. KOCAKAPLAN 1sa: Açıklamalı Edebî Sanatlar, 1st., 1992. İSEN Mustafa, Osman HORATA, Muhsin MAC1T, Filiz KILIÇ ve 1. Hakkı AKSOYAK (2006), Eski Türk Edebîyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları. CENGİZ Halil Erdogan (1972), Divan Siiri Antolojisi, 1stanbul: Milliyet Yayınları. MERMER Ahmet vd. (2010), Eski Türk Edebiyatına Giris, Ankara: Akçag Yayınları. BİLGEGİL Kaya (1989), Edebiyat Bilgi ve Teorileri, 1stanbul: Enderun Kitabevi. DİLÇİN Cem (1983), Örneklerle Türk Siir Bilgisi, Ankara: TDK Yayınları. KÜLEKÇ1 Numan (1995), Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara: Akçag Yayınları. SARAÇ M.A.Yekta (2000), Klâsik Edebiyat Bilgisi, 1stanbul: R Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Retorik ve belâgat açısından edebî sanatlar (tanım, sınıflandırma, terimler) Edebî sanatların sözlü veya yazılı bir metnin doğru ve çabuk anlaşılmasındaki önemi. Edebî metinlerde ve günlük yasamda ve sanatların yeri, önemi ve tespiti. Edebî sanatlar hakkında uygulamalı bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 3 30
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 5 1 5
17 Alan Çalışması 4 5 20
19 Beyin Fırtınası 5 2 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebî sanatlar hakkında yararlanılacak kaynakça. Belağat, fesahat kavramları; meani, beyan, bedi nedir? edebi sanatlara genel bir bakış.
2 Edebî sanatların önemi ve edebiyata katkısı. Edebi sanatların sınıflandırılması
3 Mecazla ilgili sanatlar
4 Düşünceyle ilgili sanatlar
5 Heyecanla ilgili sanatlar
6 Bilgiyle ilgii sanatlar
7 Bilgiyle ilgii sanatlar
8 Söz harf ve yazı ile ilgili sanatlar
9 Mazmun nedir? Edebi sanatlarla ilişkisi var mıdır?
10 Ara sınav/Değerlendirme
11 Edebî metinlerdeki edebî sanatların tespiti, metne katkısının belirlenmesi ve tanımlanmasına yönelik uygulama çalışmaları.
12 Edebî metinlerdeki edebî sanatların tespiti, metne katkısının belirlenmesi ve tanımlanmasına yönelik uygulama çalışmaları.
13 Edebî metinlerdeki edebî sanatların tespiti, metne katkısının belirlenmesi ve tanımlanmasına yönelik uygulama çalışmaları.
14 Günlük yasamda (sosyal ilişkiler, reklâmlar, spor, siyaset…) karşılaşılabilecek edebî sanatların tespiti ve anlama katkılarının belirlenmesi.
15 Dönem sonu sınavı/Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390604 Ögrenciler, edebî sanatlarla ilgili kuramsal bilgi sahibi olur.
2 1385082 Ögrenciler, günlük hayattaki edebi sanatların kullanımını bilinçli yapar.
3 1381093 Ögrenciler, edebî sanatların metin üzerindeki önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek