Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036092011 Türk Dilinin Kaynakları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türk dilinin tarihi dönemleri ve önemli meseleleri ile ilgili temel kaynakların verilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercilasun, Ahmet Bican, Türk Dili Tarihi Akar, Ali, Türk Dili Tarihi Özkan, Mustafa, Tarih İçinde Türk Dilinin Yeri Tekin, Talat, Orhon Yazıtları Tekin, Talat, Orhon Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Aydın, Erhan, Orhon Yazıtları (Köl Tegin, Bilge Kağan, Tonyukuk, Oni, Küli Çor) Aydın, Yenisey Yazıtları Alyılmaz, Cengiz, Orhun Yazıtlarının Bugünkü Durumu Alyılmaz, Cengiz, (Kök)türk Harfli Yazıtların İzinde Arpat, Berta, Sözlerimi Dinleyin, Çev. Emine Yılmaz Erdal, Marcel, Old Turkic Word Formation Gabain, A. Von, Eski Türkçenin Grameri Sertkaya, Osman Fikri, Göktürk Tarihinin Meseleleri Şen, Serkan, Eski Uygur Türkçesi Dersleri Eraslan, Kemal, Eski Uygur Türkçesi Grameri Gabain, Annamaria von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın) Caferoğlu, Ahmet, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kaya, Ceval. Uygurca Altun Yaruk Hamilton, J. Russell, İyi ve Kötü Prens Öyküsü (Çev. Vedat Köken) Hacıeminoğlu, Necmettin, Harezm Türkçesi ve Grameri Ata, Aysu, Çağatay Türkçesinin İlk Devresi Harezm-Altınordu Türkçesi Ercilasun, A.B., Türk Dili Tarihi Eckmann, Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Notlar Argunşah, Mustafa-Yüksekkaya, Gülden Sağol, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça Dersleri Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Harezm Türkçesi Vural, Hanifi-Toparlı, Recep, Kıpçak Türkçesi Tezcan, Semih-Zülfikar, Hamza, Nehcü’l-Ferâdîs Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Gülüstan Tercümesi Yunus Emre Divanı Tekin, T. (1976), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara, s. 118-130. Tekin, T. (1989), “Türk Dil ve Diyalektlerinin Yeni Bir Tasnifi”, Erdem 5, s. 141-168. Tuna, O. N. (1992), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, 2. cilt, Dil-Kültür Sanat, 2.baskı, Ankara 7-58. Temir, Ahmet, Ural-Altay ve Altay Dilleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk dilinin çağdaş dönemi, tarihî dönemleri ve önemli meseleleri ile ilgili temel kitaplar, makaleler, çalışmalar

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dili tarihine ilişkin kaynaklar
2 Altay kuramına ilişkin kaynaklar
3 Altay kuramını eleştiren kaynakların değerlendirilmesi
4 Türkçe-Sümerce ilişkilerine dair kaynaklar
5 Hunların diline dair kaynaklar
6 Eski Türkçe tanımına ilişkin çalışmalar
7 Köktürk dönemine dair kaynaklar
8 Uygur dönemine dair kaynaklar
9 Karahanlı dönemine dair kaynaklar
10 Ara sınav
11 Orta Türkçe tanımına ilişkin kaynaklar
12 Harezm-Kıpçak dönemine dair kaynaklar
13 Eski Oğuz Türkçesi ve Çağatay dönemine dair kaynaklar
14 Çağdaş Türkçenin temel kaynakları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253758 Öğrenciler, Türk dili tarihine ilişkin kaynakları tanır.
2 1253759 Altay dil birliği ile ilgili tartışmaları bilir.
3 1253760 Türkçe ve Sümerce ilişkisine dair çalışmaları bilir.
4 1253761 Türk dilinin tarihî dönemleri ile ilgili kaynakları bilir.
5 1253762 Çağdaş Türkçenin temel kaynaklarını tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.