Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE618 Türk Halk Hikayeciliği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciligi konusununda ögrencilerin bilgi ve birikimlerini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SARAÇ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alptekin, A. Berat (1997), Halk Hikayelerinin Motif Yapısı, Ankara, Akçag Yay. Boratav, Pertev Naili (1988), Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciligi, stanbul, Adam Yay. Boratav, Pertev Naili (1984), Köroglu Destanı, stanbul, Adam Yay. Elçin, Sükrü (2000), Kerem ile Aslı Hikâyesi, Ankara, Akçag yay. Ergin, Muharrem (1989), Dede Korkut Kitabı I-II, Ankara, TDK Yay. Görkem, smail (2000), Halk Hikâyeleri Arastırmaları, Ankara, Akçag Yayınları. Günay, Umay (1992), Türkiye’de Âsık Tarzı Siir Gelenegi ve Rüya Motifi, Ankara, Akçag Yay. Türkmen, Fikret (1995), Âsık Garip Hikâyesi, Ankara, Akçag yay. Türkmen, Fikret (1983), Tahir ile Zükre, Ankara, Kültür ve Turizm Bak. Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Halk Hikâyesi Türü Hakkında Bilgi, Halk Hikâyelerinin Yapısal Özellikleri, Halk Hikâyelerinde Tip ve Motifler. Halk Hikâyelerinin Çözümlenmesi, Halk Hikâyelerimiz Üzerine Yapılan Çalısmalar. Halk Hikâyesi örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 5 2 10
10 Tartışma 4 5 20
11 Soru-Yanıt 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
34 Okuma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halk Hikâyelerinin tür ve sekil özellikleri
2 Halk Hikâyelerinde kullanılan tipler ve motifler
3 Halk Hikâyelerimiz üzerine yapılan çalısmalar
4 Halk Hikâyelerinin Halk Edebiyatının diger türleriyle karsılastırılması
5 Halk Hikâyelerinin kaynakları
6 Halk Hikâyesi çözümleme yöntemleri
7 Destandan Halk Hikâyesine geçis eserleri
8 Dede Korkut Hikâyelerinin Etkisiyle Oluşan Halk Hikâyeleri
9 Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi ve çözümü
10 Ara sınav
11 Kerem il Aslı Hikâyesi ve çözümü
12 Tahir ile Zühre Hikâyesi ve çözümü
13 Âsık Garip Hikâyesi ve çözümü
14 Realist Halk Hikâyeleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308167 Halk Hikâyesi türü hakkındaki genel bilgiler vererek, bu türün diğer edebiyat türlerinden farklı yönlerini kavratma.
2 1308168 Türk Halk Hikâyelerini yapı, tip ve motifler bakımından inceleyebilecek bilgi donanımına erişebilme.
3 1308169 Çesitli Halk Hikâyesi metinleri okumak ve bunların çözümlenmesini saglamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4
2 5 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek