Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE619 Tasavvufi Halk Edebiyatı Metinleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Tasavvufi Türk halk edebiyatı Türk edebiyatının önemli bir koludur. Bu derste öğrencilere içeriği, türü ve şekli farklı olan metinler incelenecektir. Böylece tasavvufi halk edebiyatının kapsamlı olarak anlaşılması sağlanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf Abdurrahman Güzel, Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 2. Cilt

Dersin İçeriği

İlk Türkçe tasavvufi metin kabul edilen Divan-ı Hikmet'ten başlayarak günümüze kadar manzum ve mensur tasavvufi metinler tahlil edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 60 1
4 Quiz 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 14 5 70
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tasavvufî Halk Edebiyatının Teşekkülü
2 Tasavvufî Halk edebiyatında tür ve şekil meselesi
3 Hikmet (Ahmet Yesevî’den)
4 Şathiye türü ve örnekleri (Yunus Emre “Çıktım erik dalına”)
5 Kaygusuz Abdal “Bir kaz aldım ben karıdan”, “Yücelerden yüce gördüm”
6 Nutuk türüne örnekler
7 Mevlit (Süleyman Çelebi) Ahmediye ve Muhammediyeler
8 Devriye türüne örnek şiirler
9 İlahî (Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu ve diğer mutasavvıf şairlerden ilahi örnekleri)
10 Sınav
11 Tasavvufi Edebiyatta nesir (Kaygusuz Abdal’ın mensur eserleri)
12 Mersiye, maktel-i Hüseyn, Düvaz
13 Siyretü’n-Nebi, Mu’cizâtü’n-Nebi
14 mensur tasavvufi metinler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529421 tasavvufi metinlerden hareketle tasavvufla ilgili farklı bilgileri ulaşır.
2 1529422 tasavvufi metinlerden hareketle tasavvufi terimleri kavrar.
3 1529424 tasavvufi metinler aracılığıyla farklı dönemleri ve metinleri mukayese yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78219 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 78220 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 78221 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 78222 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 78223 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 78224 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4
2 4 4 3 3
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek