Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE630 Yazma Metinleri Okuma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Türklerin geçmişten günümüze kadar kullandıkları yazı sistemlerini tanıtmak, belli başlı metinler üzerinde okuma çalışmaları yapmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Serkan ŞEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercilasun, Ahmet Bican, Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri User, Hatice Şirin, Başlangıçtan Günümüze Türk Yazı Sistemi Amanjolov, Altay S., Türk Filolojisi ve Yazı Tarihi Akalın, Mehmet, Tarihî Türk Şiveleri Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı Karamanlıoğlu, Ali Fehmi, Gülüstan Tercümesi Yunus Emre Divanı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarih içinde yazının gelişimi, Türklerin geçmişten günümüze kadar kullandıkları yazı sistemleri ve temel metinleri okuma ve anlama çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 2 30
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 15 5 75
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih içinde yazının gelişimi
2 Türklerin kullanmış oldukları yazı sistemleri
3 Uygurca yazmaların nitelikleri 3+.pdf
4 Uygur yazısının belli başlı özellikleri 4.pdf
5 İlk dönem Arap harfli yazmaların nitelikleri 5.doc
6 Uygur imla geleneğinin Arap harfli Türkçe metinlerdeki izleri 6.doc
7 Metin yayım yöntemleri 7.doc
8 Kutadgu Bilig üzerinde okuma çalışması 8.doc
9 Kutadgu Bilig üzerinde okuma çalışması
10 Ara sınav
11 Gülistan Tercümesi üzerinde okuma çalışması
12 Yunus Emre Divanı üzerinde okuma çalışması
13 Dede Korkut üzerinde okuma çalışması
14 Dede Korkut üzerinde okuma çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253763 Öğrenciler, tarih içinde yazının gelişimini bilir.
2 1253764 Tarih boyunca Türklerin kullandığı yazı sistemlerini bilir.
3 1253765 Çeşitli alfabelerle farklı dönemlerde yazılmış Türk dilinin önemli metinlerini okur ve anlar.
4 1253766 Yazı dilinin önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 3
3 4
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek