Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE631 Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı ve hangi yöntemlerin kullanılacağı hususunda bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Yavuz Bayram, Dr.Öğr.Üyesi Semih Yeşilbağ, Dr.Öğr.Üyesi Muhammed İkbâl Güler

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYRAM Yavuz, “Bilimsel Araştırmalar ve Yazılar”, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Lisans Yay., İstanbul 2005, s.253-301. ALTUNIŞIK Remzi vd. (2002). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitabevi. ARIKAN Rauf (2000). Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Ankara: Gazi Kitabevi. ARLI Mine, Nazik M.Hamil (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş, Ankara: Gazi Kitabevi. ARSLANTÜRK Zeki (1995). Sosyal Bilimler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Yayınları. BARZUN Jacques, GRAFF Henry F. (1996). Modern Araştırmacı, Ankara: Tübitak Yayınları. ÇEPNİ Salih (2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon. KARASAR Niyazi (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi. TÜRKDOĞAN Orhan (1995). Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, İstanbul: MEB Yayınları. WELLEK R, WARREN A. (1983). Edebiyat Biliminin Temelleri, Ankara: KTB Yayınları. YILDIRIM Ali, ŞİMŞEK Hasan (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili araştırmalarda yararlanılabilecek her türlü yöntemin, araç ve gerecin tanıtılması ve kullanımına ilişkin uygulamaların yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 25 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 5 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, amacı, kapsamı.
2 Derste yararlanılacak kaynaklar.
3 Bilim Kavramı ve Temel Bilimsel Yaklaşımlar
4 Eski Türk Edebiyatıı alanıyla ilgili araştırma yöntemleri.
5 Eski Türk Edebiyatıı alanıyla ilgili araştırma yöntemleri.
6 Eski Türk Edebiyatıı alanıyla ilgili araştırma yöntemleri.
7 Kitapların Hazırlanması ve Yayınlanmasında Kullanılan Yöntemler ve Aşamalar
8 Kitaplardan ve Kütüphanelerden Yararlanma
9 Kaynak gösterme usulleri.
10 Kaynak gösterme usulleri (Chiqago of Manuel Style)
11 Kaynak gösterme usulleri (APA, MLA)
12 Kaynak gösterme usulleri (karşılaştırma)
13 Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili dijital kaynaklar.
14 Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili dijital kaynaklar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1335897 Öğrenciler, Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili araştırma yöntemlerini öğrenirler.
2 1335898 Öğrenciler, Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili yöntemleri uygulama becerisi kazanırlar.
3 1335899 Öğrenciler, Eski Türk Edebiyatı alanıyla ilgili temel kaynakları öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek