Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301036322011 Uygulamalı Aruz Bilgisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere aruz konusunda bilgi ve birikim kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Yavuz Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M.A.Yektâ Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi: Biçim-Ölçü-Kafiye. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Halûk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Arûz. Tahir Olgun, Edebiyat Lügati. Ahmet Doğan, Açıklamalı Aruz Bilgisi. Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aruzla ilgili kaynaklar. Aruz terimleri ve aruzla ilgili kuramsal bilgi. Uygulama çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
10 Tartışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği. Aruzla ilgili kaynaklar.
2 Aruz terimleri ve bunlarla ilgili uygulamalar.
3 Aruz terimleri ve bunlarla ilgili uygulamalar.
4 Aruz terimleri ve bunlarla ilgili uygulamalar.
5 Aruzla ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar.
6 Türk edebiyatında en çok kullanılan aruz kalıpları.
7 Ara sınav.
8 Aruz uygulamaları.
9 Aruz uygulamaları.
10 Aruz uygulamaları.
11 Aruz uygulamaları.
12 Aruz uygulamaları.
13 Aruz uygulamaları.
14 Aruz uygulamaları.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
103364 1191152 Öğrenciler, aruz konusunda kuramsal bilgi sahibi olur.
103365 1192987 Öğrenciler, aruzla ilgili uygulama fırsatı yakalar.
103366 1170272 Öğrenciler, aruzun Türk şiiri içindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.