Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL606 Nietzsche Felsefesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, Nietzche’nin eleştirel felsefe tutumunu anlamayı; onun felsefe, insan, etik, sanat, tarih gibi temel konulara ilişkin problem ve çözümlemelerini yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Engin Delice

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KAYNAKLAR 1- Nietzsche, Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu 2- Nietzsche, Tan Kızıllığı 3- Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt 4- Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne 5- Nietzsche, Güç İstenci

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Nietzche’nin felsefi düşüncelerini kavramayı olanaklı kılmak için onun felsefi düşüncesini içeren temel eserlerini incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müziğin Ruhundan Tragedya’nın Doğuşu
2 Tan Kızıllığı
3 Tan Kızıllığı
4 Tan Kızıllığı
5 Böyle Buyurdu Zerdüşt
6 Böyle Buyurdu Zerdüşt
7 Böyle Buyurdu Zerdüşt
8 Böyle Buyurdu Zerdüşt
9 Ahlakın Soykütüğü Üstüne
10 Ahlakın Soykütüğü Üstüne
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Güç İstenci
13 Güç İstenci
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
55456 1389553 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
55457 1393923 Nietzsche’nin düşünceleri bağlamında araştırmalar yapabilmek ve bu yönde düşünce geliştirebilme becerisi kazanmak.
55458 1393956 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
55456 5
55457
55458
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek