Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL610 Bilim Felsefesi Sorunları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, temel bilim felsefesi sorunlarını ve çözüm önerilerini, bilimsel bilginin doğasına ilişkin sorunları ele almayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. E. Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birincil Kaynaklar Cemal Güzel, Bilim Felsefesi, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2010. Thomas S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, (çev.) Nilüfer Kuyaş, Kırmızı Yayınları, İstanbul: 2006. Paul Feyerabend, Bilimin Tiranlığı, Çeviren Barış Yıldırım, Sel Yayınları, İstanbul, 2017 İkincil Kaynaklar Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1998 Cemal Güzel (der.), Çoğulculuğun Kuramcısı: Lakatos, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999 Cemal Güzel (der.), Sağduyu Filozofu: Popper. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde bilimde yöntem konusunu, bunlara dair temel kavramları ve yaklaşımları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Bilim Nedir?
2 Bilim Felsefesi: Kavramlar, Sorunlar, Yaklaşımlar
3 Mantıksal Deneyimcilik
4 Tümevarım ve Doğrulama
5 Bilim kuramları ve Test Etme Yöntemleri
6 Popper ve Yanlışlamacılık
7 Kuhn: Paradigmalar ve Olağan Bilim
8 Kuhn: Kuram Yüklü Gözlem ve Bilimde İlerleme
9 Bilgi Sosyolojisi
10 Bilimde Feminist Eleştiriler
11 Ara sınav ya da Ödev teslimi
12 Doğalcılık
13 Bilimsel Gerçekçilik-Gerçekçilik Eleştirisi
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1383739 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1386899 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1388468 Bilim felsefesinin derinlemesine öğrenmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 4 5 3 5 3 5 5
2 5 4 5 5 3 4 5 3 5 3 5 5
3 5 4 5 5 3 4 5 3 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek