Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL611 Etik Kuramlar 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, etik kuramları öne çıkartarak, onların kendilerini formüle edişlerini yeniden tartışma konusuna dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.A Stroll, A.A Long, R. Campbell, Etik Kuramları, çev.:Mehmet Türkeri, İstanbul, 2009 2.Doğan Özlem, Etik Ahlak Felsefesi, İstanbul, 2010 3.Mehmet Türkeri, Etik Kuramları, İstanbul, 2008 4.Agnes Heller, Bir Ahlak Kuramı, çev.:Abdullah Yılmaz, İstanbul, 2006 5.Cafer Sadık Yaran, Ahlak ve Etik, İstanbul, 2010 6.İnayet Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, İstanbul,2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, etiğin temel problemlerini ve bu problemleri aşmak için geliştirilen kuramların felsefe tarihi içindeki gelişim sürecini takip etmeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik kavramının gelişimi ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
2 Etiğin Problemleri ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
3 Etiğin Problemleri ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
4 Kültürel, kural ve sonuç temelli etik kuramları ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
5 Faydacılık ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
6 Hazcılık ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
7 Varoluşçuluk ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
8 Varoluşçuluk ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
9 Konfüçyüsçülük ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
10 Aksiyoloji ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
11 Ara sınav ya da Ödev teslimi ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
12 Değer ve Eylem ilişkisi ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
13 Modern ve post modern etik ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc
14 Genel Değerlendirme ETİK KURAMLAR DERS NOTLARI.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1390390 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1400588 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1375100 Etik alanını derinlemesine öğrenmesi ve kavranması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek