Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL612 Frankfurt Okulu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, ilgili filozofların felsefe, bilgi, bilim, tarih, toplum, siyaset, etik, hukuk gibi alanlara ilişkin problem ve çözümlemeleri yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi İsmail SERİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Horkheimer, Max, ve Theodor W. Adorno. Aydınlanmanın Diyalektiği. Felsefe Dizisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2010. Horkheimer, Max. Akıl Tutulması. Çeviren Orhan Koçak. İstanbul: Metis Yayınları, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Frankfurt Okulu olarak bilinen eleştirel felsefe tartışmaları geleneği içindeki filozofların temel eserlerini incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
34 Okuma 14 2 35
54 Ev Ödevi 4 21 84

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Frankfurt Okulu’nun Genel Kuramsal İzleği
2 Frankfurt Okulu’nun Düşünsel Kökenleri: Kant, Hegel
3 Frankfurt Okulu’nun Düşünsel Kökenleri: Marx, Freud
4 Frankfurt Okulu, Marksizm, Eleştirel Kuram
5 Eleştirel Kuram ve İdeoloji Eleştirisi
6 Horkheimer ve Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği
7 Horkheimer ve Adorno: Aydınlanmanın Diyalektiği
8 Marcuse: Us ve Devrim
9 Adorno: Minima Moralia
10 Adorno: Minima Moralia
11 Ara-sınav ya da Ödev teslimi
12 Benjamin: Kültür ve Toplum
13 Habermas: Bilim ve Toplum
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1375949 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1376064 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1389351 Frankfurt Okulunun derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 5
2 5 5 4 5 4 3 5 5 5 3 5 5
3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek