Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL615 Estetik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, estetiğin sorunlarını ve çözümlemelerini bilmeyi ve anlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Engin DELİCE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Platon, Şölen, Aristoteles, Poetika Immanuel Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi Benedetto Croce, Estetik Eco, Ortaçağ Estetiği Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi Hegel, Estetik H. Marcuse, Estetik Boyut G. Lukacs, Estetik J.P. Sartre, Estetik Üzerine Denemeler Alain Badiou, Başka Bir Estetik T. Eagleton, Estetiğin İdeolojisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, estetik kuramları aracılığıyla bir düşünme ve bilme tarzı olarak estetik bilgisinin ne olduğunu; estetik yargının içeriğini, estetik beğeninin nasıl oluştuğunu tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Grek Estetiği: Platon, Aristoteles
2 Eco: Ortaçağ Estetiği
3 Kant: Yargı Gücünün Eleştirisi
4 Kant: Yargı Gücünün Eleştirisi
5 Hegel: Estetik
6 Croce: Estetik
7 Croce: Estetik
8 Marcuse: Estetik Boyut
9 Lukacs: Estetik
10 Sartre, Estetik Üzerine Denemeler
11 Ara sınav ya da ödev
12 Alain Badiou: Başka Bir Estetik
13 Eagleton: Estetiğin İdeolojisi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1547833 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1547834 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1547835 Estetik'in derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
4 1547836 Modern ve antik estetik kuramlarının farkını derinlemesine kavrayabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek