Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056152012 Estetik 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Derste güzellik kavramının ve sanat anlayışının Antikçağ'dan 19. yüzyıla kadar geçirdiği değişimlerin tartışılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nil AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Platon, Devlet, çev. M. Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017) • Platon, Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev. Birdal Akar (İstanbul: Bilgesu Yayıncılık, 2014) • Platon, Büyük Hippias, çev. Furkan Akderin (İstanbul: Say Yayınları, 2016) • Platon, Şölen-Dostluk, çev. Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006) • Platon, İon, çev. Furkan Akderin (İstanbul: Say Yayınları, 2010) • Aristoteles, Poetika- Şiir Sanatı Üstüne, çev. Ömer Aygun, Ari Çokana (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2016) • Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yayınevi, 2016) • Schopenhauer, İstenç ve Tasarım Olarak Dünya, çev. Levent Özşar (İstanbul: Biblos Yayınevi 2005) • Hakkı Ünler, Estetik'in Kısa Tarihi (İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2011) • Avner Ziss, Estetik, çev. Yakup Şahan (İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2016) • Afşar Timuçin, Estetik (İstanbul: Bulut Yayınları, 2013) • Denis Dutton, Sanat İçgüdüsü, çev. Murat Turan (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017) • Herbert Read, Sanat ve Toplum, çev. Elif Köksal (İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2018)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin hedefi doğrultusunda yapılacak ileri okumalar için tarihsel dönemin en önemli dört filozofunun, Platon, Aristoteles, Kant ve Schopenhauer'in estetik kuramları değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 13 3 39
27 Makale Yazma 2 15 30
28 Makale Kritik Etme 2 3 6
29 Bireysel Çalışma 12 2 24
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Estetik kuramlara ve sanat kuramlarına giriş.
2 Grek estetiği: Platon, Devlet.
3 Platon, Devlet.
4 Platon, Şölen ve Büyük Hippias.
5 Platon, Phaidros ve İon.
6 Aristoteles, Poetika.
7 Aristoteles, Poetika.
8 Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi.
9 Ara Sınav.
10 Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi
11 Kant, Yargı Yetisinin Eleştirisi, yüce
12 Schopenhauer, İstenç ve Tasarım Olarak Dünya.
13 Schophenhauer, İstenç ve Tasarım Olarak Dünya.
14 Genel değerlendirme.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1099419 Öğrenci derste güzellik kavramının Antikçağ'da nasıl kavrandığını derinlemesine öğrenecektir.
2 1099420 Öğrenci evrensel estetik değerleri haklılandırmak için nasıl argüman geliştereceğini öğrenecektir.
3 1099421 Öğrenci eski çağ ve modern çağ estetik kuramlarının farkını kavrayacaktır.
4 1099422 Öğrenci sanat kuramlarını eleştirel değerlendirme yetkinliği kazanacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek