Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056182012 Analitik Felsefe 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Analitik felsefenin özellikle bilim, dil, mantık alanlarına yönelik tartışmalarını ele almak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AYER, Alfred J. Dil, Doğruluk ve Mantık, Çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, Metis Yayınları, İstanbul: 2010 FREGE, Gottlob. Aritmetiğin Temelleri, çev. Bülent Gözkan, YKB Yayınları, İstanbul: 2012 GRÜNBERG, Teo. Anlama, Belirsizlik ve Çok-Anlamlılık, Gündoğan Yayınları, İstanbul: 1999 HADOT, Pierre. Wittgenstein ve Dilin Sınırları, çev. Murat Erşen, Doğu Batı Yayınları, Ankara: 2004 KRIPKE, Saul. Wittgenstein Kurallar ve Özel Dil, Çev. Beral Açıl, Litera Yayınları, İstanbul: 2007 KRIPKE, Saul.. Adlandırma ve Zorunluluk, Çev. Beral Açıl, Litera Yayınları, İstanbul: 2005 WITTGEINSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus, Çev. Oruç Aruoba, Metis Yayınları, İstanbul: 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste her hafta kaynakçada anılan metinlere uygun olarak bir konu ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik Felsefe nedir?
2 Önermeler
3 Matematiksel Doğruların Doğası
4 Radikal Deneyimcilik: Metafizik Eleştirisi
5 Radikal Deneyimcilik: A priori
6 Anlambilim ve Varlıkbilim
7 Wittgeinstein: Resim kuramı
8 Wittgeinstein: Dil oyunları
9 Wittgeinstein: Özel dil
10 Anlam, Belirsizlik, Çokanlamlılık
11 Ara sınav ya da ödev
12 Dışsalcılık, İçselcilik
13 Temeldencilik
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1167269 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1150297 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1151288 Analitik felsefenin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4
2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4
3 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek