Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056192012 Sosyal Bilimler Felsefesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ders, çağdaş felsefe okullarının tartışmalarında sosyal bilim kavramının nasıl anlaşıldığını, bu sosyal bilimler yönteminin ne olduğunu bilme konusu yaparak, sosyal bilimlere ilişkin problemleri yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi İsmail SERİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAERT, Patrick. Sosyal Bilimler Felsefesi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, İstanbul: 2010 BARNES, Barry. T. S. Kuhn ve Sosyal Bilimler, Çev. Hüsamettin Aslan, Paradigma Yayınları, İstanbul: 2008 DESJEUX, Dominique. Sosyal Bilimler, Dost Kitabevi Yayınları, Çev. Kemal İnal Ankara: 2005 FAY, Brian. Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi Çokkültürlü Bir Yaklaşım, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul: 2001 ŞEN, Ercan (Yay. Haz.). Felsefe ve Sosyal Bilimler, Vadi Yayınları, İstanbul: 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, fizik bilimi karşısında yeniden gelişim gösteren sosyal bilim kavramını felsefeden hareketle düşünmeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Doğası ve Tarihçesi
2 Sosyal Olanın Doğası
3 Açıklama, Tahmin, Yasa
4 Anlama ve/veya Açıklama
5 İnsan Bilimleri ve Yorum
6 İnsan Eylemlerinde Ussallık
7 Sosyal Bilimlerde Ussallık
8 Sosyal Bilimlerde İndirgemecilik
9 Sosyal Bilimlerde Bütüncülük
10 Sosyal Bilimlerde Bireyselcilik
11 Ara sınav ya da ödev
12 Sosyal Bilimlerde Görelilik
13 Sosyal Bilimlerde Nesnellik
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175318 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1157406 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1184458 Sosyal Bilimler Felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3
2 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3
3 5 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek