Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL621 Felsefi Antropoloji 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, felsefenin insanı konu edinişindeki tartışma ve çözümlemeleri problemleri yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF. DR. HASAN AYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.İoanna Kçuradi, Yüzyılımızda İnsan Felsefesi, Ankara, 1997 2.Max Scheler, İnsanın kozmostaki Yeri, çev.:Tomris Mengüçoğlu, İstanbul, 1998 3.Takiyyüddin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İstanbul, 1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, insan felsefesi bağlamında, insanı problem alan İ. Kant, M. Scheler gibi filozofların bu yöndeki temel metinlerini incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan felsefesinin gelişimi https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/C8E8FA52D76448B5B35D800430474342?doi=
2 İnsan felsefesinin gelişimi https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/263/makaleler/17/2/arastirmax-yuzyilimizda-iki-antropoloji-anlayisi-heidegger-mengusoglu.pdf
3 Felsefe ve kültür ilişkisi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/269415
4 Felsefe ve kültür ilişkisi https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188182
5 İnsan varlığının anlamı http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2795/436932.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 İnsan varlığının anlamı http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2795/436932.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7 Metafiziksel, fenemenolojik sorunlar https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52220
8 İnsan ilişkileri, sosyal çevre https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199989
9 İnsan ilişkileri, sosyal çevre
10 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/14575
11 Ara sınav ya da ödev
12 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/40595
13 Descartes, Kant ve Feuerbach’da felsefi antropoloji https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/454050
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152668 Felsefi antroplojinin neliğini bilir.
2 1163004 İnsana .ok boyutlu olarak bakma becerisi kazanır.
3 1164293 İnsana dair sorulara felsefi açıdan bakar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek