Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056222012 Felsefi Bir Problem Olarak İletişim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ders, iletişimi felsefenin bir problemi olarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Mustafa Açıkgöz, İletişim Felsefesine Giriş, İstanbul,2003 2.J. Habermas, İletişimsel Eylem Kuramı, I, çev.: m. Tüzel, İstanbul, 2001 3.J. Habermas, İşlevselci Aklın Eleştirisi Üzerine, çev.:M.Tüzel, İstanbul, 2001 4.Y. Kaplan, Enformasyon Devrimi Efsanesi, İstanbul, 1991 5.Paul Feyerabend, Yönteme Hayır, çev..Ahmet İnam, İstanbul, 1998 6.J.A. Realin, Kültürlerin Çatışması, çev.:K.Tuncay, İstanbul, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil ve anlatım bağı içinde anlamların nasıl bir anlatı evreni içinde oluşturulduğunu; bunun ilişki ağı içinde nasıl yaptırımlara yol açtığını tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim ve Uygarlık
2 Kültür ve iletişim
3 Dil, Göstergebilim ve İletişim
4 İletişim Öğeleri
5 Epistemolojik açıdan iletişim
6 İletişim ve gerçeklik
7 David Hume ve İletişim felsefesi
8 David Hume ve İletişim felsefesi
9 Thomas Reid ve İletişim Felsefesi
10 Thomas Reid ve İletişim Felsefesi
11 Ara sınav ya da ödev
12 Tarih olgusu ve iletişim
13 Kitle iletişim araçları ve iletişim
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57069 1122428 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
57070 1123133 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
57071 1135065 Felsefi bir problem olarak iletişimin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.