Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL623 Felsefede Ontoloji Problemi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Varlık Felsefesinin tarihsel süreçteki gelişimini, problemlerini incelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cevdet KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. A. Kadir Çüçen, Varlık Felsefesi, Bursa, 2009 2.Thomas Aquinas, Varlık ve Öz, çev.: Oğuz Özügül, İstanbul,2007 3.Cevdet Kılıç, Varlık Düşüncesinin Zihinsel Gelişimi, Elazığ, 2004 4. Murtaza Korlaelçi, Varlık ve Öz I, Felsefe Dünyası, 2003 5.İlhanKutluer, İbn-i Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık, İstanbul, 2002 6.Mübahat Türker Küyel, Aristoteles ve Fârâbî’nin Varlık Ve Düşünce Öğretileri, Ankara 1959 7.Arthur O. Lovejoy., Varlık Zinciri, çev.: Ahmet Demirhan, İstanbul 2002 8.Cavit Sunar, Varlık Hakkında Ana Düşünceler, Ankara 1977 9.H.Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, Ankara, 1968 10. Hüseyin Atay, İbn-i Sina’da Varlık Nazariyesi, Ankara, 1983

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, Grek ve Ortaçağ Hristiyan felsefelerindeki ontolojik düşüncenin yanı sıra, Kindi, Farabi ve İbn Sina gibi filozofların görüşlerini içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Varlık Felsefesinin Temel Kavramları
2 Reel ve İdeal Varlık
3 Metafizik ve Ontoloji
4 İdealizim
5 Realizim
6 Materyalizim
7 Nihilizim
8 Dualizim
9 Oluşçuluk
10 Fenemenoloji
11 Ara sınav ya da ödev
12 Varlık var mıdır?
13 Ölüm nedir?
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57005 1125594 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
57006 1140574 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
57007 1144409 Felsefede ontoloji problemini derinlemesine öğrenmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
57005 5
57006
57007 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek