Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL624 Fizik-Felsefe İlişkisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, Kopernik sonrasından günümüze değin Fizik bilimindeki gelişmeler doğrultusunda Yeni Çağ felsefesi ve Modern Felsefe’yi değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç Dr.Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Fritjop Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, İstanbul, 1992 2.İlia Prigogine, İsabelle Stengers, Kaostan Düzene, çev.:Senai Demirci, İstanbul, 1996 3.Kenneth W. Ford, çev.:Barış Gönülşen, İstanbul, 2011 4.Caner Taslaman, Kuantum Fiziği, Felsefe ve Tanrı, İstanbul, 2010 5.J.T.Cushing, Fizikte Felsefi Kavramlar, çev.: Özgür Sarıoğlu, İstanbul, 2003 6.Werner Heisenberg, Fizik ve Felsefe, çev.:Yılmaz Öner, İstanbul, 2000 7.Stephen Hawking, Zamanın Daha Kısa Tarihi, çev.:Selma Öğünç, İstanbul, 2008 8. Stephen Hawking, Herşeyin Teorisi, çev.:Kerem Işık, İzmir, 2010 9.Nermi Uygur, Dil Yönünden Fizik Felsefesi,İstanbul, 1985 10.M.Said Kurşunoğlu, İnsan-Evren İlişkisi ve Antropik İlke, Ankara, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, bilimin yorumlanmasında felsefenin etkinliği ve özellikle Kuantum Mekaniği alanında felsefenin etkinliğini içermektedir. James Jeans, İlya Prigogin, Fritjop Capra gibi filozoflar tarafından fizik bilimindeki yeni gelişmelere yönelik geliştirilen düşünceleri incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antik Grekte fizik ve felsefe birlikteliği insan evren.pdf
122595.pdf
2 Optik ve felsefe https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4828
3 Güneş ve yer merkezli astronomi ve insan düşüncesi http://www.evreninsirlari.net/dosyalar/126_s01_02.pdf
4 Newton fiziği ve felsefesi https://www.safakural.com/files/newtoncu-bilim-anlayisi.pdf
5 Newton fiziği ve felsefesi https://www.safakural.com/files/newtoncu-bilim-anlayisi.pdf
6 Einstein’in Görecelilik Kuramı ve değişen gerçeklik algısı https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/albert_einstein.pdf
7 Einstein’in Görecelilik Kuramı ve değişen gerçeklik algısı 122595.pdf
8 Kuantumun doğası ve gerçeklik krizi 122595.pdf
9 Herşeyin teorisi ya da kompleks tanımlama arayışları 122595.pdf
10 Teorik fizik ve felsefenin yeni metafiziği Kuantum Mantığı İçin Felsefi.doc
11 Ara sınav ya da ödev
12 Stephan Hawking ve antropik sınırlar http://www.evreninsirlari.net/dosyalar/145_s17_04.pdf
13 Fizik Felsefesi ve İnsan İlkesi İNSAN VE EVREN İLİŞKİSİ VE İNSAN İLKESİ.ppt
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119605 Bilmenin yollarının tanıtılması: Felsefe ve mantıksal tümden gelim
2 1128479 Aristoteles'in Fizik adlı eserinde kanıt gerektirmeksizin doğru ilk ilkeler
3 1313397 Rasyonalistler ve Ampristler,Aristocu gelenek ve Francis Bacon
4 1313398 Gözlem ve deney karşı karşıya Organon ve Nova Organon
5 1313399 Aristo'nun hareket kuramı ve Galilei ile Newton'un eylemsizlik kuramları:Paradigmatik değişim
6 1313400 İnsan Evren İlişkisi zemininde Fizik ve Felsefe İlişkisi
7 1313401 Kopernik Devrimi ve etkileri
8 1313402 Newton'un mekanik evreni ve elektromanyetik ile optik teki yeni buluşlar
9 1313403 Einstein ve Görecelik kanunları: yeni bilimsel paradigma
10 1313404 Kuantum Mekaniği ve Nedensellik sorunu
11 1313405 Antropik İlke Fizik ve Felsefe İlişkisini tanımlıyor.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3
2 3 3 3 3
3 4 4 4 4
4 3 3
5 5 4 3
6 4 4 4
7 4 4 4
8 3 3
9 5 4
10 4 5 5
11 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek