Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL628 Ortaçağ Meşşai ve İşraki Felsefe Ekolleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, Klasik dönem Meşşai ve İşraki felsefelerini, felsefe tarihinin bütünlüğü içinde ele almayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. H. Ziya Ülken, İslam Felsefesi Kaynakları ve Etkileri, İstanbul, 1967 2. Henry Corbin, İslam Felsefesi Tarihi, çev.:Ahmet Turan Aslan, İstanbul, 2007 3. Salih Aydın, İslam Düşüncesine Giriş, İstanbul, 2008 4. Rıfat Okudan, Sühreverdi Maktül ve İşrakiliğin Dili, İstanbul, 2008 5. Fatih Toktaş, Meşşai Felsefe, İstanbul, 2004 6.Muhittin Macit, İbn-i Sinada Doğa Felsefesi ve Meşşai Gelenekteki Yeri, İstanbul, 2006 7.Seyyid Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge, İstanbul, 2005 8. Seyyid Hüseyin Nasr, Molla Sadra ve İlahi Hikmet, İstanbul, 2003 9. Seyyid Hüseyin Nasr Oliver Leaman, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Grek felsefesinin çevrim ve aktarımında ve yeni felsefe oluşturmada Farabi ve İbni Sina gibi Meşşai ekolüne mensup ve Sühreverdi ile Sadreddin Şirazi gibi İşraki ekolüne mensup filozofların etkinliklerini incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
27 Makale Yazma 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meşşailik ekolü
2 İşrakilik ve felsefesi
3 Meşşailik geleneği el-Kindi ve Farabi ile İbn-i Sina
4 Sühreverdi-i Maktul ve İşrak görüşü
5 Hermetik Felsefe
6 Sadreddin Şirazi
7 Gazali
8 Mutezile
9 Kelam Felsefesi
10 İbn-i Bacce
11 Ara sınav ya da ödev
12 İbn-i Rüşd
13 Tasavvuf Felsefesi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1398215 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1393850 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1395171 Ortaçağ Meşşai ve İşraki felsefesinin derinlemesine öğrenmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
4 1389039 Meşşai geleneğin Doğu ve batı (endülüs) versiyonları arasındaki farkı belirlemek
5 1393263 Şihabüddin Sühreverdi ve Molla Sadra'nın İşraki gelenek içerisindeki özgün yönlerini belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 3 3 3
3 3 3 4 3
4 4 3 4
5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek