Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056302012 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ders, cumhuriyet dönemi felsefecilerinin incelenmesi ile modernleşme sürecimizin felsefi temellerini Türk düşüncesi ayırdında tesbit etmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cevdet KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sevgi İyi, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, 2006 2. Betül Çotusöken, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğre-tim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Ankara, 2001 3. Arslan Kaynardağ, Kadın Felsefecilerimiz, Ankara, 1999 4. Mübahat Türker Küyel, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe Eylemi, Ankara, 1976 5. Ahmet Alpay Dikmen, Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, Ankara, 2002 6.Osman Bahadır, Cumhuriyetin İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme, İstanbul, 2001 7.Felsefelogos5 Cumhuriyet Türkiyesinde Felsefe, İstanbul,1998 8.Mustafa Günay, Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği, İstanbul, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste ikinci kuşak felsefecilerimizin görüş ve yaklaşımlarını incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyet dönemini Osmanlı düşüncesinden ayıran ve Tanzimat döneminin devamı yapan nitelikler
2 Türk modernleşmesi
3 Cumhuriyet aydınlanması ve insan anlayışı
4 Toplumsal Düşünce
5 Toplumsal Düşünce
6 Siyasal Düşünce
7 Edebî Düşünce
8 Bilimsel Düşünce
9 Sanatsal Düşünce
10 Sanatsal Düşünce
11 Ara sınav ya da ödev
12 Dinsel Düşünce
13 Bilgelik (hikmet) Düşüncesi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171528 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1178768 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1167067 Cumhuriyet Dönemi Felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4
2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek