Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL630 Cumhuriyet Dönemi Felsefesi Felsefi Temelleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, cumhuriyet dönemi felsefecilerinin incelenmesi ile modernleşme sürecimizin felsefi temellerini Türk düşüncesi ayırdında tesbit etmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sevgi İyi, Cumhuriyet Döneminde Aydınlanma ve İnsan Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, 2006 2. Betül Çotusöken, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Öğre-tim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe, Ankara, 2001 3. Arslan Kaynardağ, Kadın Felsefecilerimiz, Ankara, 1999 4. Mübahat Türker Küyel, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Felsefe Eylemi, Ankara, 1976 5. Ahmet Alpay Dikmen, Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, Ankara, 2002 6.Osman Bahadır, Cumhuriyetin İlk Bilim Dergileri ve Modernleşme, İstanbul, 2001 7.Felsefelogos5 Cumhuriyet Türkiyesinde Felsefe, İstanbul,1998 8.Mustafa Günay, Cumhuriyet Döneminde Felsefe Tarihçiliği, İstanbul, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste ikinci kuşak felsefecilerimizin görüş ve yaklaşımlarını incelemeyi ve yeniden tartışmayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinin Tarihsel ve Düşünsel Arkaplanı: Tanzimat Düşüncesi Modern Türkiye'nin Felsefî kökenleri.pdf
2 Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinin Tarihsel ve Düşünsel Arkaplanı: Tanzimat Düşünürleri I tanzimattan cumhuriyete felsefe.pdf
3 Cumhuriyet Dönemi Türk felsefesinin Tarihsel ve Düşünsel Arkaplanı: Tanzimat Düşünürleri II Tanzimat Döneminde Bir Aydın Olarak ahmet mithat efendi.pdf
FELSEFİ VE SİYASİ DÜŞÜNCELERİ IŞIĞINDA ALİ SUAV1.docx
4 1933 Üniversite Reformu ve Felsefe Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Türkiye'de Felsefenin Kuruluşu Zeynep Direk.pdf
5 1933 Üniversite reformı ve Felsefe Eğitimin yeniden yapıalndırılması DARULFUNUNDAN_ISTANBUL_UNIVERSITESINE_FElSEFE ÖĞRENİMİNİN YAPILANDIRILMASI.pdf
6 Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de felsefenin Şekillenmesinde Alman Felsefecilerin Etkisi Alman Felsefesinin istanbul üniversitesine Girişi.pdf
7 Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi'nde Belli Başlı felsefî Akımlar: Materyalizm ve Pozitivizm klasik materyalizmin türkiyeye ilk girişi ve yansımaları.pdf
8 Aarsınav
9 Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi'nde Belli Başlı felsefî Akımlar: Spritualizm ve İdealizm Bergsonculuğun Türkiye’ye Girişi ve Türk Felsefesine Etkisi .pdf
bergsonculuğun Türkiyeye girişi ve ilk temsilcileri.pdf
10 Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi'nde Felsefe Tarihçiliği Felsefe Sözlüklerimiz.pdf
11 Cumhuriyet Döneninde felsefe Dergiciliği Tanzimat’tan Günümüze Felsefe Dergileri.pdf
12 Cumhuriyet Döneminde Felsefenin Kurumsallaşma Çabaları: Derneklerimiz osmanlıdan günümüze türkiyede felsefe cemiyetleri.pdf
13 Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Felsefe Giriş Kitaplarının Yapısal Analizi Felsefeye Giriş Kitapları Üzerine.pdf
TÜRKİYE’DE FELSEFENİN BUGÜNÜ Lisans Müfredatlarının Sayısal Analizi.pdf
14 Dönemsonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171528 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1178768 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1167067 Cumhuriyet Dönemi Felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 4 5 5 4 4 4
2 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3
3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek