Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL631 Türkiye'de Din Felsefesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye'de din felsefesi alanında yapılan çalışmalar ve din felsefesinin ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türkiye'de Bir felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak I, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011 Türkiye'de Bir felsefe Gelen-ek-i Kurmaya Çalışmak II, ed. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Ülkemizde din felsefesi ile ilgili yapılan çalışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din felsefesinin tanımı, tarihi ve genel içeriği
2 Tanzimat döneminde din felsefesi ile ilgili yapılmış çalışmalar
3 Darülfunun'un din felsefesi alanındaki çalışmalara katkısı
4 Cumhuriyet Dönemi Din felsefesi çalışmaları
5 Cumhuriyet Dönemi Din Felsefesi Çalışmaları
6 Kıta Avrupası etkisinde yapılan din felsefesi çalışmaları
7 Türk din felsefesi geleneğinde Anglosakson felsefenin etkisi
8 Cumhuriyet Dönemi Din felsefesi Çalışmalarının genel karakteristiği
9 arasınav
10 Cumhuriyet Dönemi Din Felsefesinin Özgünlük Problemi
11 din felsefesi çalışmalarında yerellik ve millilik tartışmaları
12 Türkiye'deki din felsefesinin İslamilik Sorunu
13 Türkiye'de Din felsefesinin geleceği
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1544124 Objektif bir bakış açısı edinmek
2 1544125 Analitik yöntemle araştırma yapabilmek
3 1544126 Özgün ve tutarlı fikirler öğretebilmek
4 1544127 Dine ilişkin eleştirel ve rasyonel bir bakış açısı kazanmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek