Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL632 Eğitim Felsefesi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Öğrencinin, felsefe ve eğitim tanımları, içerikleri ve aralarındaki ilişkiler, eğitimi etkileyen temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımları (daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık, varoluşçuluk), eğitim felsefesi akımlarının Türk eğitim sistemine etkileri, eğitim felsefesi ve çağdaş eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat AkdemirEğitimin tanımı ve t

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerald Gutek, Gerald Gutek, Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev. Nesrin Kalei Ankara: Ütopya Yayınları, 2006. Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık, 2005. Hilmi Ziya Ülken, Eğitim Felsefesi, İstanbul: Ülkem Yayınları, 2007. Abddulkadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Bursa: Asa Yayıncılık, 2001. Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Asa Yayıncılık, İzmir, 2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitimin tanımı ve tarihi, eğitimin felsefe ile olan ilişkisi, felsefedeki temel akım ve anlayışlar ve onların eğitim kuramları üzerindeki etkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, ders amaç ve hedeflerinin açıklanması. Eğitim ve felsefe kavramlarının analizi, aralarındaki ilişkiler ve eğitim felsefesi.
2 Eğitim felsefesinin temel konuları ve sorunları.
3 Temel felsefî akımlar ve eğitim: idealizm ve eğitim, realizm ve eğitim.
4 Temel felsefî akımlar: Naturalizm ve eğitim, Diyalektik materyalizm ve eğitim.
5 Temel felsefî akımlar: Varoluşçuluk ve eğitim, pragmatizm ve eğitim.
6 Eğitim felsefesi akımları: Daimicilik ve Esasicilik
7 Ara Sınav
8 Eğitim felsefesi akımları: İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık
9 Felsefecilerin eğitim üzerine düşünceleri I: Sofistler, Sokrates, Platon, Aristo vd.
10 Felsefecilerin eğitim üzerine düşünceleri II: Aziz Augustinus, John Locke, J. J. Rousseau, Ivan Illıch vd.
11 Eğitimde Felsefenin İşlevi
12 Felsefe ve Laik ve liberal eğitim ilişkileri
13 Türk Eğitim Sisteminin, dayandığı felsefî akımlar açısından irdelenmesi
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280070 Eğitim ve felsefenin kavramsal ve içeriksel çözümlemelerini yapabilme
2 1280071 Eğitim felsefesinin temel konuları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olma.
3 1280072 Eğitimde felsefenin yapıcı ve eleştirel işlevi hakkında bilgi sahibi olma.
4 1280073 Türk eğitim sistemini dayandığı felsefi akım ve görüşler açısından irdeleyebilme.
5 1280074 Felsefi düşüncenin özelliklerini bilme ve felsefi düşünebilme becerisi kazanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 5 5 5 5
2 4 3 4 3 4 2 4
3 3 4 5 3 4 3 5
4 4 4 5 4 4 3 4
5 5 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek