Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL634 Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Din felsefesinin temel sorunları hakkında ileri düzeyde bir bilgi ve birikime sahip olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. Peterson ve R. VanArragon, Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar, Çev. Ferhat Akdemir, Elis Yayınları, Ankara, 2014. Michael Peterson ve dğrl. , Din Felsefesi: Seçme Metinler, Çev. Rahim Acar ve dğrl, Küre Yayınları, İstanbul, 2013. Michael Peterson ve dğrl. , Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş, Çev. Rahim Acar , Küre Yayınları, İstanbul, 2006. C. Stephan Evans ve R. Zachary Manis, Din Felsefesi: İman Üzerine Düşünme, Elis Yayınları, Ankara, 2007. Cafer Sadık Yaran, Din Felsefesine Giriş, RAğbet YAyınları, İstanbul, 2010. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, DEÜ, İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir, 2006. Din Felsefesi, ed. Recep Kılıç, Sait Reçber, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014. Din Felsefesine Dair Okumalar I, Der. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012. Din Felsefesine Dair Okumalar II, Der. Recep Alpyağıl, İz Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din felsefe ilişkisi, dinin felsefî olarak irdelenmesi ve Tanrı'nın varlığının teistik ve ateistik kanıtları, kötülük sorunu, din dili sorunu, dinsel çoğulculuk problemi, din ahlak, din sanat ve din bilim arası ilişkiler...

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefe ve Dinî İnanç
2 Tanrı Hakkında Konuşmak
3 Tanrı ve Kötülük
4 Ontolojik Argüman
5 Kozmolojik Argüman
6 Tasarım argümanı
7 Arasınav
8 Mucize
9 Ölüm Sonrası Yaşam
10 Dini Tecrübe
11 Din Bilim İlişkisi
12 Din Ahlak İlişkisi
13 Dinsel Çoğulcluk Sorunu
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280108 Tanrı’nın sıfatları ve varlığının kanıtları ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar.
2 1280109 Tanrı’nın varlığı ve ispatına dair tartışmaları ve bunların hayattaki izdüşümlerini açıklar
3 1280110 Din felsefesi, din dili ve Tanrı’nın varlığı tartışmalarına ait temel özellikleri açıklar
4 1280111 Tanrının varlığı hakkında ileri sürülen deliller arasında karşılaştırma yapar
5 1280112 arklı Tanrı tasavvurları, ölümden sonraki hayat, din, bilim, sanat ve ahlak arasındaki ilişkiye dair görüşler arasında karşılaştırma yapar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 5
2 3 2 3 3 2 2 2
3 4 3 5 4 5 3 3
4 4 3 2 3 4 3 3
5 4 2 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek