Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL609 Felsefede Epistemoloji Sorunları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, epistemeloji ve bilginin neliğine ilişkin temel sorunları tarihsel bağlamından bağımsız olarak ele almayı amaçlamaktadır. Derste, epistemolojik sorunlar ve çözüm önerileri, bilgi konusuna ilişkin kavramlar ve yaklaşımlar incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. E. Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ludwig WITTGENSTEIN. Kesinlik Üstüne – Kültür ve Değer, Çeviren. Doğan Şahiner, İstanbul, Metis Yayınları, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilginin neliği, bilgi türleri, bilme yöntemlerinin irdelenmesi, bilginin kaynakları sorunu, doğruluk, bilginin sınırları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epistemolojiye Giriş (Bilgi nedir?)
2 Bilgi Türleri, Bilme Yöntemleri
3 Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Olarak Bilgi Nedir? (Gettier Problemi)
4 Gerekçelendirme Kuramları (Temeldencilik, Bağdaşımcılık, Sonsuzculuk)
5 İki Temeldenci Görüş: Deneycilik, Ussalcılık
6 Kanıt gösterme, Güvenirlik, İçselcilik, Dışsalcılık
7 Bilginin Kaynakları (Algı, İçebakış, Bellek)
8 Bilginin Kaynakları (Us, Tanıklık, A priori)
9 Bilginin Sınırları (Kuşkuculuk)
10 Bilginin Sınırları (Kuşkuculuk Eleştirileri)
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Ek Konular (Toplumsal Epistemoloji, Feminist Epistemoloji, Din Epistemolojisi)
13 Ek Konular (Doğalcı Epistemoloji, Ahlak Epistemolojisi, Erdem Epistemolojisi)
14 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522812 Epistemoloji sorunlarını öteki felsefe sorunlarından ayırabilecek ve bunları çözümleyebilecekler
2 1522813 Tarihsel bağlamından bağımsız ele alınan tartışmalara yorumlar getirebilecek ve felsefece düşünme becerisini geliştirebilecekler
3 1522814 Sosyal bilimlerin ilgili alanlarında bilgi olan ile olmayan arasındaki ayrımı yapabilecekler, yürütülen tartışmalara katılabilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 3 5 4 4 4 3 5 5
2 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 5
3 5 4 4 4 3 5 5 4 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek