Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL614 Metafizik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, varlığa ilişkin problem ve çözümlemelerin aracılığı ile ontolojinin temel kavramlarını yeniden tartışma konularına dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Said Kurşunoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Martin Heidegger, Metafizik Nedir, çev.: Mazhar İpşiroğlu, İstanbul, 1998 2.Aristoteles, Metafizik, çev.:Ahmet Arslan, İstanbul,1996 3.W. Leibniz, Leibniz’in Felsefesi, Metafizik Üzerine Konuşma, çev.: Afşar Timuçin, İstanbul, 2010 4. J. g. Fichte, Alman İdealizmi I, çev.:Eyüp Ali Kılışarslan, İstanbul, 2006 7.Taylan Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, İstanbul, 2008 8.H.Bergson, Madde ve Bellek, Metafiziğe Giriş, çev.:Ali Osman Gündoğan, İstanbul, 2007 9.İmmanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi, çev.:Aziz Yardımlı, İstanbul, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, felsefe tarihinde varlık problemini merkeze alan metinlerin okunmasını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metafizik nedir, kökeni ve doğası
2 Metafizik İlkeleri
3 Aristoteles Metafiziği
4 Varlık, oluş ve gerçeklik
5 Deneysel ve kuramsal gerçeklik
6 Akıl ve madde
7 Nedensel zorunluluk ve olasılık
8 Uzay ve zaman
9 Metafizik metotları
10 Kıta Avrupası rasyonelliği
11 Ara sınav ya da ödev
12 Ada Avrupası deneyselciliği
13 Kant’ın metafiziği
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1451846 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1451849 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1451853 Metafizik'in derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
4 1451862 Felsefe Tarihi içinde metafiziğin gelişiminde paradigma değişimlerini incelemek
5 1451878 Kant'a göre bilgi ve metafiziğin imkanı konusunu inceleyerek, eleştirel felsefe açısından metafiziği tartışmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3
2 4 2
3 3
4 3
5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek