Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056202012 Felsefede Yöntem Bilgisi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Ders, felsefede izlenen belli başlı yöntemleri, bunların ayırt edici özelliklerini, ortak yönleri ve farklılıklarını yöntembilgisel açıdan ele almayı, başvurulan belli başlı yöntemleri felsefe tarihinden seçilen metin örnekleriyle irdelemeyi ve tartışmayı amaçlaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe: Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, İnkılap Kitapevi, İstanbul: 2010 ÇELİK, Sara (Haz. ve Çev.). Pragmatizm Pratik Bir Felsefe Peirce-James-Dewey (Seçme Yazılar), İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 HİLAV, Selahattin. Felsefe Yazıları, YKB Yayınları, İstanbul: 2008 HORNER Chris; Emrys WESTACOTT. Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Phoenix Yayınevi, Ankara: 2010 HUSSERL, Edmund. Kesin Bilim Olarak Felsefe, Çev. A. Kaygı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İstanbul: 1997 ÖZLEM, Doğan. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 RUSSEL, Betrand. Felsefe Yapma Sanatı ve Diğer Makaleler, Gugukkuşu Yayınları, Ankara: 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, felsefece düşünmenin yöntemine ilişkin tartışmaları incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Felsefede Yöntem
2 Mantıksal-Matematiksel Yöntem
3 Kartezyenci Yöntem
4 Eleştirel Yöntem
5 Kant’ın Eleştirel Yöntemi ve Transendental Yöntemi
6 Sokratik Yöntem
7 Hegel’in Diyalektik Yöntemi
8 Marksçı Diyalektik Yöntem
9 Analitik Yöntem: Russell ve Witgenstein
10 Pragmatik Yöntem: Pierce and William James
11 Ara sınav ya da ödev
12 Fenomenolojik Yöntem
13 Husserl’in Fenomenolojik Yöntemi
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1306833 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1306832 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1306834 Felsefede yöntem bilgisinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 4 4
3 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek