Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL620 Felsefede Yöntem Bilgisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Ders, felsefede izlenen belli başlı yöntemleri, bunların ayırt edici özelliklerini, ortak yönleri ve farklılıklarını yöntembilgisel açıdan ele almayı, başvurulan belli başlı yöntemleri felsefe tarihinden seçilen metin örnekleriyle irdelemeyi ve tartışmayı amaçlaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Emine Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HUME, David. İnsan Doğası Üzerine Bir inceleme, BilgeSu Yayınları, Ankara: 2009. İkincil Kaynaklar: AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe: Kant'tan Günümüze Felsefe Akımları, İnkılap Kitapevi, İstanbul: 2010 ÇELİK, Sara (Haz. ve Çev.). Pragmatizm Pratik Bir Felsefe Peirce-James-Dewey (Seçme Yazılar), İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 HİLAV, Selahattin. Felsefe Yazıları, YKB Yayınları, İstanbul: 2008 HORNER Chris; Emrys WESTACOTT. Felsefe Aracılığıyla Düşünme, Phoenix Yayınevi, Ankara: 2010 HUSSERL, Edmund. Kesin Bilim Olarak Felsefe, Çev. A. Kaygı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İstanbul: 1997 ÖZLEM, Doğan. Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İnkılap Yayınevi, İstanbul: 2007 RUSSELL, Betrand. Felsefe Yapma Sanatı ve Diğer Makaleler, Gugukkuşu Yayınları, Ankara: 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, felsefece düşünmenin yöntemine ilişkin tartışmaları incelemeyi içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Felsefede Yöntem
2 Anlık Üzerine felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-2.pdf
3 Tasarımlar, Kaynağı, Bileşimleri, Bağlantıları, Soyutlamaları, vd. felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-3.pdf
4 Zaman ve Mekan Tasarımları felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-4.pdf
5 Bilgi ve Olasılık felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-5.pdf
6 Kuşkucu Felsefe Dizgesi ve Diğer Felsefe Dizgeleri felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-6.pdf
7 Tutkular Üzerine: Gurur ve Kendini Küçük Görme felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-7.pdf
8 Ara sınav ya da ödev
9 Sevgi ve Nefret felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-9.pdf
10 İstenç ve Doğrudan Tutkular felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-10.pdf
11 Ahlak Üzerine: Genel Olarak Erdem ve Erdemsizlik felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-11.pdf
12 Adalet ve Adaletsizlik felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-12.pdf
13 Diğer Erdem ve Erdemsizlikler felsefede-yontembilgisi-haftalik-not-13.pdf
14 Genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551783 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1551782 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1551784 Felsefede yöntem bilgisinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek