Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
2301056262012 Klasik Doğu Felsefesi Metinleri 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Ders, Doğu Felsefesinin temel metinlerinden örneklerin okunması ile bu felsefelerin doğrudan anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cemil Kutlutürk, Upanişadlar, Dergah Yay. İstanbul, 2014 Bhavad Gita: Tanrının Şarkısı, çev., Ö. C. Güngören, Yol Yay. 2017 Dhammapada: Gerçeğin Yolu, Buda dediki, Buda'nın Öğretileri, Cinius Yay., 2008 Şihabüddin Sühreverdi, Hikmetü İşrak, çev.,Tahir Uluç, İz Yayınları, İstanbul, 2012 Max Müller, Upanişadlar, çev.: Suat Ertüzün, Okyanus Yay. İstanbul, 2011 Kürşad Demirci, Vedalar, İşaret Yay. İstanbul, 1991 Konfüçyüs, Konuşmalar, çev.: Sehergül Kutlu, Alter Yay. Ankara, 2010 Konfüçyüs, Seçmeler, çev.: Mehmet Türdeş, Sarmal Yay. İstanbul, 2007 Lao Tzu, Öğretiler, çev.. İsmail Taşpınar, Kaknüs Yay. İstanbul, 2007 Wen Haiming, Çin Felsefesi, Kaynak Yayınları, 2014 D. Teitaro Suzuki, Çin Felsefesi Tarihi, SAY Yayınları, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hint ve Çin Felsefesinden örnek metinlerden Upanişad ve Vedalar, Konfiçyüs ve Lao-Tzu, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd’ün eserlerinden örneklerin okunması bu metinlerin günümüzde tekrar yorumlanması ve tartışılmasını sağlamayı içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 2 60 120
54 Ev Ödevi 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hermeneutik ve Metin Yorumlama
2 Hind Felsefesi
3 Çin Felsefesi
4 Upanişadlar
5 Vedalar
6 Konfüçyüs
7 Lao-Tzu
8 Doğu Bilgeliği
9 Doğu Bilgeliği
10 Kindi , Metinler
11 Ara sınav ya da ödev
12 Farabi Metinler
13 İbn-i Sina Metinler
14 Genel değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
56977 1201231 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
56978 1201234 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
56979 1201246 Klasik Doğu felsefesinin derinlemesine öğrenilmesi ve kavranması. Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.