Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL632 Eğitim Felsefesi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Eğitim olgusunu, içerik, konu, yöntem ve amaç itibariyle felsefî olarak inceleme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ferhat Akdemir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerald Gutek, Gerald Gutek, Gerald Gutek, Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, çev. Nesrin Kalei Ankara: Ütopya Yayınları, 2006. Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık, 2005. Hilmi Ziya Ülken, Eğitim Felsefesi, İstanbul: Ülkem Yayınları, 2007. Abddulkadir Çüçen, Felsefeye Giriş, Bursa: Asa Yayıncılık, 2001. Ahmet Cevizci, Eğitim Felsefesi, Asa Yayıncılık, İzmir, 2010.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

geleneksel ve çağdaş eğitim felsefeleri ve onların felsefî açıdan analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 48 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 72 72
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eğitim Felsefesinin Tanımı, Tarihçesi ve İçeriği
2 Eğitim Felsefesinin Tanımı Tarihçesi ve İçerği
3 İlkçağ'da eğitim Problemi
4 ortaçağda eğitim problemi
5 Modern Dönemde eğitim problemi
6 Eğitime kaynaklık etmiş felsefi akımlar: idealizm ve realizm
7 Eğitime kaynaklık etmiş felsefî akımlar: Pragmatizm ve varoluşçuluk
8 Arasınav
9 Temel Eğitim Felsefesi Akımları: Daimicilik
10 Temel eğitim Felsefesi Akımları: Esasicilik
11 Temel eğitim felsefesi akımları: İlerlemecilik
12 Temel eğitim felsefesi Akımları: Yeniden kurmacılık
13 Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitim Felsefesi
14 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1528481 Lisans programında edindiği Felsefe bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 1528482 Felsefe alanına ilişkin özgün araştırmalarda bulunma ve sonuçlarını yayma becerisi kazanmak.
3 1528483 Felsefede eğitim problemini derinlemesine öğrenmesi ve kavranmas
4 1528484 Kavramlar analizini yapmak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75328 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75329 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 75330 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 75331 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 75327 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 75333 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 75332 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 75336 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 75335 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 75334 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 75337 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 75338 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4
4 5 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek