Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS613 Toplumsal Hareketler; Kimlik, Çatışma, Siyaset 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Karmaşıklaşan yapısı ve algı farklılıkları bağlamında dünyada “kültür” ve özellikle de “kimlik” kavrayışlarının yeni içerikleri, bunların günlük hayata, siyasete ve yeni yorumları ile sosyal bilimlere yansıması incelenecek, kimlik sorununun kültürel, sosyal ve sosyal psikolojik boyutları bağlamında görünüşü tartışılacaktır. Kimlik etrafında oluşan toplumsal hareketlerin benzerlikleri, talepleri, Yeni toplumsal hareketler kavramı üzerinde tartışmalar dünyanın küreselleşen boyutunda küreselleşen bir sosyolojiyi bulamaya çalışmak dersin önemli hedeflerinden biri olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yasemin Yüce Tar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Norbert ELIAS, Uygarlık Süreci Cilt I-II, İletişim Yayınları, 2005 Alain TOURAINE, Modernliğin Eleştirisi, YKY yayınları, 2004 Anthony GIDDENS, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yayınları, 2004 Hasan Bülent KAHRAMAN, Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye, Kültürel Çalışmalar, 2002 Balibar ve WALLERSTEIN, Irk ulus sınıf, Metis yayınları, 1995 E.J. HOBSBAWM, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı yayınları, 1993 Hayriye ERBAŞ, Fark/KimlikSINIF, Eos yayınevi, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakış Kültür, medeniyet kavramsallaştırması Modernleşme dinamikleri, Ulus-devlet Tabakalaşma ve Sınıf Demokrasi, Çoğulculuk, Temsiliyet Kimlik politikaları Toplumsal Hareketlerin Karekteristikleri Siyah Hareketi Gençlik Hareketleri Kadın hareketi Çevreci Hareket İslami Hareket Azınlık Hareketleri Etnik Hareketler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 14 50 1
10 Tartışma 14 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmparatorluklardan ulus devletlere doğru tarihsel bakış TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx
2 Kültür, medeniyet kavramsallaştırması
3 Modernleşme dinamikleri, Ulus-devlet
4 Tabakalaşma ve Sınıf
5 Demokrasi, Çoğulculuk, Temsiliyet
6 Kimlik politikaları TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx
7 Toplumsal Hareketlerin Karekteristikleri TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx
8 Siyah Hareketi TOPLUMSAL HAREKETLER 2020.docx
9 Vize
10 Kadın hareketi
11 Çevreci Hareket
12 İslami Hareket
13 Azınlık Hareketleri
14 Etnik Hareketler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490867 Toplumsal hareketlerin oluşumu, dinamiği, gelişim süreçleri tanımlar.
2 1490868 Toplumsal hareketlerin toplumsal değişim içindeki rollerini tespit eder.
3 1490869 Modern toplum içindeki kimlik kavramını tanımlar ve sistem kurucu, sistem değiştirici boyutlarını analiz eder.
4 1490870 Kimlik siyasetleri ve çatışmalarının boyutlarını kategorize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek