Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS615 Din ve Toplum 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Din ahlak, birlikte yaşam, değer yargıların kurcusu olarak ve toplumsal olanın oluşumuna katkısı itibariyle toplumsal oluşumu nasıl etkilediği ve toplumsal olandan nasıl etkilendiği sorusuna cevap aramaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Niyazi Usta

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerafettin Gölcük, Din ve Toplum, Esra Yayınları Sigmund Freud, Uygarlık Toplum ve Din, 2004 Peter L. Berger, Din ve Modernlik, 2002 Şaban Ali Düzgün, Din Birey ve Toplum, Akçağ Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dinler tarihi kısa giriş Tek tanrılı dinler tarihçesi Toplumsal Kurum olarak Din Klasik Sosyologların Din algılayışları Klasik Sosyolojide din tartışmaları Weber, ilk din sosyoloğu İslam dini tarihi Farklı İslam algıları Çağdaş Sosyologların din anlayışları Çağdaş Sosyologların din anlayışları Kimlik olarak dinsel aidiyetler Türkiye modernleşmesi, laiklik anlayışı ve din algısı Türkiye’de dini cemaatler ve toplumsal tartışmalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 16 20 1
10 Tartışma 16 40 1
27 Makale Yazma 1 40 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
10 Tartışma 16 3 48
23 Proje Sunma 1 47 47
27 Makale Yazma 1 47 47

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanışma, beklentiler ve dersin işleyişinin netleştirilmesi Anlatım & Tartışma Yok
2 Dinler tarihi kısa giriş Anlatım & Tartışma Yok
3 Tek tanrılı dinler tarihçesi Anlatım & Tartışma Yok
4 Toplumsal Kurum olarak Din Anlatım & Tartışma Yok
5 Klasik Sosyologların Din algılayışları Anlatım & Tartışma Yok
6 Klasik Sosyolojide din tartışmaları Anlatım & Tartışma Yok
7 Weber, ilk din sosyologu Anlatım & Tartışma Yok
8 İslam dini tarihi Anlatım & Tartışma Yok
9 Farklı İslam algıları Anlatım & Tartışma Yok
10 Çağdaş Sosyologların din anlayışları Anlatım & Tartışma Yok
11 Çağdaş Sosyologların din anlayışları Anlatım & Tartışma Yok
12 Kimlik olarak dinsel aidiyetler Anlatım & Tartışma Yok
13 Türkiye modernleşmesi, laiklik anlayışı ve din algısı Anlatım & Tartışma Yok
14 Türkiye’de dini cemaatler ve toplumsal tartışmalar Anlatım & Tartışma Yok
15 Sunumlar Anlatım & Tartışma Yok
16 Sunumlar Anlatım & Tartışma Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1415682 Toplumların dinî ve dinlerin sosyal boyutlarını tanır.
2 1420213 Sanayileşme, kentleşme ve sekülerleşme ve din arasındaki gelişmeleri yorumlar.
3 1408507 Müslüman toplumlardaki sosyal değişimleri analiz eder.
4 1421921 Postmodern toplumda dinin niçin yükselen bir değer olduğunu anlayıp yorumlar.
5 1392898 Öğrendiği teori ve yöntemlerle din odaklı sosyal olayları analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4
2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4
3 3 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4
4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4
5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek