Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS616 Göç, Kültür ve Kimlik 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı özellikle sosyal değişme ve ekonomik gelişme konularında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin göç alanında sosyolojik olarak bilgi edinmesidir. Her dönemde nüfus hareketlerinin sosyal değişmenin çok önemli bir parçası oluşturduğunu anlar, kentlerin büyümesi, gelişmesi ve sosyal ilişkilerdeki değişikliklerin insan yerleşimleriyle yakından ilişkili olduğunu öğrenirler.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akan, Vildan (1997) `?Göç ve Gençlik `?, Toplum ve Göç içinde Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları s:521-532. Bringley, T. (1972) Migration and Urban Development, London: Mathuen. Eades, J. (1987) Migrants, Workers and The Social Order, London: Tavistoch. Gugler, J. (1969) `?On the theory of Rural ? Urban Migration`?, in Jackson J.A. (ed), Migration, Great Britain: Cambridge Univ. Press. P: 134-155 Karput, Kemal H.(2010) Etnik Yapılanma ve Göçler, İstanbul Timaş Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

-Göç sosyolojisinin kuramsal temelleri, -Göç olgusunu belirleyen çeşitli nedenler ve göç tipleri, -Uyum ve uyumsuzluk sorunları, -Mesleki değişmeler, kültür çatışması ve yol açtığı sorunlar, -Asimilasyon ve doğurduğu tepkiler. -Yabancı ülkelerde kültürel benliği koruma, göç alan ülkelerde milli nüfus içinde yabancıların oranı ve yabancılara karşı tutum, -Geriye dönüş ve doğurduğu sorunlar, -Türkiye ve Batı Avrupa arasındaki ilişkiler, -Türkiye?de göç sosyolojisi ile ilgili araştırmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 16 50 1
34 Okuma 10 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 16 3 48
27 Makale Yazma 1 42 42
34 Okuma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göç nedir? Temel kavramlar ve Tanımlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable
2 Göç Türleri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
3 Göç ve Asimilasyon Anlatım & Tartışma Non-Applicable
4 Göçün Toplum ve Kültür üzerindeki Etkileri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
5 Gençlik ve Göç Anlatım & Tartışma Non-Applicable
6 Kimler göç ediyor? Anlatım & Tartışma Non-Applicable
7 Gelişmiş ülkelere göçün nedenleri Anlatım & Tartışma Non-Applicable
8 Türkiye'de Göçün tarihine kısa bakış Anlatım & Tartışma Non-Applicable
9 Göçün nedenleri ve Sonuçları Anlatım & Tartışma Non-Applicable
10 Kırsal alanlardan Kente Göç Anlatım & Tartışma Non-Applicable
11 Göç ve Kentleşme Anlatım & Tartışma Non-Applicable
12 Göç ve Kent Kimliği Anlatım & Tartışma Non-Applicable
13 Göç ve İş gücü Anlatım & Tartışma Non-Applicable
14 Göçün Sosyal, Kültürel ve Politik sonuçları Anlatım & Tartışma Non-Applicable
15 Sunumlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable
16 Sunumlar Anlatım & Tartışma Non-Applicable

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491185 Göç sosyolojisinin temel sosyolojik kuramlarını öğrenir
2 1491186 Göç olgusunu etkileyen çeşitli faktörleri açıklayabilir
3 1491187 Göç olgusunun doğuracağı sonuçlar üzerinde prediksiyonlarda bulunur
4 1491188 Göçün sosyal, kültürel ve politik etkilerini analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4
2 4 5 2 4 4 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4
3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 4
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek