Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS604 Sosyal Bilimlerde Metod ve İleri Araştırma Teknikleri II 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

SOSYAL BİLİMLERDE METOD VE İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II dersi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler öğrencileri için yüksek lisans düzeyinde bir istatistik dersidir. Öğrenciler değişkenlerin nasıl numaralandırılacağını, tanımlanacağını ve aralarındaki ilişkilerin nasıl ifade edileceğini ve değerlendirileceğini öğreneceklerdir. Lisans düzeyi istatistik dersinden farklı olarak öğrenciler data analizi ve yorumlaması sürecine aktif olarak katılacaklardır. Ayrıca istatistiksel datanın nasıl analize hazır hale geleceği (data management) bu derste incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yar. Doç. Dr. Miki Suzuki Him

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nuri Bilgin, Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler Ve Örnek Çalışmalar, Barkod : 9789756325629, Siyasal Kitabevi, ANKARA -Burhan Baloğlu, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi Isbn No 9789753531276, Der Yayınları, İstanbul —Hasan Şimşek-Ali Yıldırım, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, ISBN:9750200071, Seçkin Yayıncılık, İstanbul —Uğur Özgöker, Vedat Akman Bilimsel Araştırma Ve Çalışma Yöntemleri, ISBN: 9789944250115, Derin Yayınları, İstanbul -Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Ve Teknikleri, ISBN:6053951124, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul —Hüseyin Bal, Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, ISBN:9757135999, Fakülte Kitapevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Büyük ölçekli data'ların kullanılması ve yorumlanması —Regresyon analizi ve uygulanması, regresyon tablolarının hazırlanması, —Regresyon tablolarının yorumlanması —Tekli regresyon, çoklu regresyon, logistik regresyon —Ayrıca öğrenciler SPSS istatistik programı ve bilgisayar uygulamaları —yapısal eşitlik modelleri (structurel equation modeling) tabakalı linear modeller (HLM; Hierarical Linear Modeling) gibi daha ileri istatistiksel modeller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 7 7
27 Makale Yazma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve amacı
2 Anket tekniği ve türleri
3 Anket tekniği ve türleri
4 Anket ve görüşme tekniği arasındaki farklar
5 Nicel araştırmalarda soru türleri
6 Soru hazırlama kuralları
7 Nicel ve nitel araştırmaların yöntemsel üstünlükleri ve zaafiyetleri
8 Ara sınav
9 Örneklem ve tam sayım
10 Örneklem türleri
11 Güvenirlilik ve geçerlilik
12 Sosyal bilim araştırmalarında güven sınırları ve hata payları
13 Veri analizi ve tablo yorumları
14 Dersin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489788 Sosyal bilimsel araştırmaların yöntemsel ilkelerini ve bu alanda yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerinin temel özelliklerini öğrenir
2 1489789 Sosyal araştırmalarda kullanılan araştırma tekniklerinin temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
3 1489790 Araştırma tasarlama becerisini geliştirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek