Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS614 Modernizm ve Post-Modernizm Tartışmaları 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Modern ve postmodern sosyoloji teorileri ve bunlara dair tartışmalar hakkında yetkinlik kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Sucu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Akbar S. Ahmed, Postmodernizm ve İslam, Cep yayınları, 1995. 2. Alan Meggil, Aşırılığın Peygamberleri, Nietzsche-Heiddeger-Foucault-Derrida, Bilim Sanat Yay., Ankara, 1998. 3. Alan Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004. 4. Alex Callinicos, Postmodernizme Hayır, Ayraç Yayınları, Ankara 2001. 5. Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998. 6. David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları. 7. Ernest Gellner, Postmodernizm, İslam ve Us, Ümit Yayıncılık,1994. 8. Frederic Jameson, Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, YKY, 1994. 9. J. F. Lyotard, Potmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara, 2000. 10. Jameson, Lyotard, Habermas, Postmodernizm, Kıyı Yayınları, 1990. 11. John W. Murphy, Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, Paradigma Yayınları, 2000. 12. Jorge Larrain, İdeoloji Kültürel Kimlik, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1995. 13. Madan Sarup, Postyapısalcılık ve Postmodernizm, Ark Yayınları. 14. Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Küre Yayınları, İstanbul, 2013. 15. Mike Featherstone, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Ayrıntı Yayınları, İst. 1996. 16. Modernite versus Postmodernite, Derleyen: Mehmet Küçük, Vadi Yayınları. 17. Pauline Marıe Rosenau, Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Ark Yayınları. 18. Perry Anderson, Postmodernitenin Kökenleri, İletişim Yayınları, İst. 2002. 19. Postmodernist Burjuva Liberalizmi, Habermas, Gorz, Laclu, Rorty, Durin, Sarmal Yay. İstanbul, 1995. 20. Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler Tematik Bir Yaklaşım, Paradigma, 2005. 21. Steven Best & Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011. 22. Stjepan G. Mestroviç, Uygar Barbarlık, Açılım Kitap, İstanbul, 2004. 23. Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, İstanbul, 2014. 24. Terry Eagleton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Ayrıntı Yayınları. 25. Ziyauddin Serdar, Postmodernizm ve Öteki, Batı Kültürünün Yeni Emperyalizmi, Söylem Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern ve Post-Modern sosyoloji teorileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 13 2 26
28 Makale Kritik Etme 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, işleyiş yöntemi, kaynaklar ve değerlendirme ile ilgili bilgilendirme Materyal: Ders Bilgi Formu yok Modernizm ve Postmoderizm Tartışmaları Ders Planı ve Materyalleri.pdf
2 Kavramsal çerçeve: Modernlik/Modernizm/Modernleşme Ahmet Demirhan, Modernlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004. Okuma Metni 2: Marshall Berman, Modernlik – Dün, Bugün ve Yarın. Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994. yok
3 Modernliğin yüzleri (avangard, dekadans, kitsch) Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü. Küre Yayınları, İstanbul, 2013. b. Modernlik kavramına eşlik eden kavramlar (toplum, tabiat, ilerleme, zaman yok
4 Kavramsal çerçeve: Postmodernizm S. Best & D. Kellner, Postmoderni Ararken. Postmodern Teori. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 13-51. yok
5 Frankfurt Okulu Aydınlanmanın Diyalektiği yok
6 Michel Foulcault Hapishanenin Doğuşu yok
7 Jean Baudrillard Simularklar ve Simulasyon yok
8 Zygmunt Bauman Yasa Koyucular ve Yorumcular yok
9 ARA SINAV Yok yok
10 Postmodern eleştiri/Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları yok
11 Postmodern eleştiri/Stephan Mestroviç Uygar Barbarlık yok
12 Postmodern eleştiri/Ziyauddin Serdar Postmodernizm ve Öteki yok
13 Postmodern eleştiri/Ulrich Beck Risk Toplumu yok
14 Postmodern eleştiri/Terry Eagleton Postmodernizmin Yanılsamaları yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489174 Postmodernizm ve modernizmin genel tanımları ve ilişkisini öğrenmek
2 1489175 Postmodernizmin tarihsel ve siyasal ortaya çıkış şartlarını öğrenmek
3 1489176 Post-modernizm'in kuramsal vurgularını ve moderniteye itirazlarını günümüzden örneklerle tanımlamak
4 1489177 Postmodern anlatıyı öğrenmek
5 1489178 Postmodernizmin sosyolojide nasıl bir yorum getirdiğine dair hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77789 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 77790 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 75317 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 77791 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 77792 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 77793 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 75318 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 75326 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 75319 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 75325 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 75324 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 75323 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 75322 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 75320 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 75321 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek