Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BSY606 Spor Sosyolojisi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımını yapar, uygulama alanlarını tanır sosyoloji hakkında genel bilgi ve çalışma alanlarını inceler.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coakley, J. (2001). Sport in Society. Issues & Controversies. Seventh Edition. Mc Graw Hill. Leonard, W. M II. (1988). A sociological perspective of sport. Macmillan Publishing Company: U.S.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımı, sporun tanımı ve işlevleri sınıflandırılması toplum ve spor hakkında bilgi, toplumsal rol , statü, toplumsal hareketlilik, sosyalleşme kültür ve eğitim gibi konular incelenir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
27 Makale Yazma 1 50 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
23 Proje Sunma 1 100 100
27 Makale Yazma 1 70 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojiye Giriş Anlatım, Tartışma yok
2 Toplum ve Spor Anlatım, Tartışma yok
3 Toplum ve Rekreasyon Anlatım, Tartışma yok
4 Sosyolojik Kuramlar Anlatım, Tartışma yok
5 Sosyolojik Kuramlar Anlatım, Tartışma yok
6 Spor ve Toplumsallaşma Anlatım, Tartışma yok
7 Spor ve Toplumsal Kimlik Anlatım, Tartışma yok
8 Spor ve Medya Anlatım, Tartışma yok
9 Spor ve Şiddet Anlatım, Tartışma yok
10 Spor ve Kadın Anlatım, Tartışma yok
11 Spor ve Sosyal Sınıf Anlatım, Tartışma yok
12 Spor ve Sosyal Hareketler Anlatım, Tartışma yok
13 Öğrenci Sunumları Anlatım, Tartışma yok
14 Öğrenci Sunumları Anlatım, Tartışma yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269509 Sosyoloji ve spor sosyolojisinin tanımlarını yapabilme
2 1269510 Sporun tanımını yapabilme
3 1269511 Spor ve toplum arasındaki ilişkiyi anlayabilme
4 1269512 Spor ve Kitle iletişim arasındaki ilişkiyi açıklayabilme
5 1269553 Sosyalleşme ve spor arasındaki ilişkiyi anlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70077 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek
2 70078 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek
3 67585 Sosyolog olarak görev alanında iletişim ve inisiyatif kullanabilme becerisini gösterebilmek
4 70079 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
5 70080 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
6 70081 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
7 67586 Temel toplumsal kurumların/sektörlerin yapı ve işleyişini kavrama ve bu alanlarda ortaya çıkan sorunları tanımlayabilme
8 67594 Sosyolojide ve diğer sosyal bilim alanlarında akademik bilgi üretme potansiyeline ve yeteneğine sahip olabilme
9 67587 Bilgi ve becerilerini disiplin içi ve disiplinler arası grup çalışmalarında uygulayabilme.
10 67593 Sosyolojinin temel kavramlarının ve kuramlarının bilgisine sahip olarak sosyal olgu ve olayları tanımlama, modelleme ve analiz edebilme.
11 67592 Sosyal bir konuyu, belirlenmiş bir hedef doğrultusunda seçeceği kuramsal çerçeve ve araştırma teknikleri temelinde çözümleyebilme ve tasarlayabilme
12 67591 Herhangi bir sosyal probleme ilişkin veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
13 67590 Küresel ve yerel çerçevedeki sosyal konuları sosyolog olarak çözümlemenin ve yorumlamanın getireceği katkıları değerlendirebilme.
14 67588 Mesleki etik bilincine sahip olabilme.
15 67589 Küresel ve yerel düzeydeki sosyal meseleleri takip etme sorumluluğu ve becerisine sahip olabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5
3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 2 5 4 5
4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek