Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB609 Dini Danışma ve Rehberlik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dini danışma ve rehberliğin önemi, yöntem ve tekniklerini kavrayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Tan H. Psikolojik Yardım İlişkileri: Danışma ve Psikoterapi, M.E.B.Yayını, İstanbul, 1986. • Kepçeoğlu M. Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara, 1986.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Batı’da ve Türkiye’de dini danışma ve rehberliğin tarihi gelişimi. Dini danışma ve rehberliğin bireysel ve toplumsal önemi. Dini danışma ve rehberliğin ilke, yöntem ve teknikleri. Dini danışma ve rehberliğe gereksinim duyan kişi ve kurumlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
17 Alan Çalışması 1 5 5
27 Makale Yazma 2 8 16
29 Bireysel Çalışma 15 6 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Batıda ve Türkiye’de Dini Danışmanlık ve Rehberliğin Tarihi Gelişimi
2 Dini Danışma ve Pastoral Psikoloji
3 Dini Danışma ve Rehberliğin İlkeleri
4 Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri
5 Dini Danışma Sürecinin Aşamaları
6 Dini Danışma Teknikleri
7 Bireyi Tanıma Teknikleri
8 Davranışçı Görüşte Dini Danışma
9 İnsancı Görüşte Dini Danışma
10 Voruluşçu Görüşte Dini Danışma
11 Geştalt Görüşte Dini Danışma
12 Akılcı-Duygusal Görüşte Dini Danışma
13 Din Hizmetlerinde Dini Danışma ve Rehberlik
14 Sağlık Kurumları ve Sosyal Kurumlarda Dini Danışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253922 Dini danışmanlığın tarihi gelişimini kavrayabilecek.
2 1253923 Dini danışmanlığın teorik temellerini kavrayabilecek.
3 1253921 Dini danışma sürecinin aşamalarını ve bu aşamalarda kullanılabilecek teknikleri kullanma becerisine sahip olacaktır.
4 1253919 Dini danışma kuramları hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
5 1253920 Din hizmetlerinde yapılabilecek dini danışma ve rehberlik hizmetleri hakkında görüş ve anlayış geliştireceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4
2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4
4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4
5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek