Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB611 Dini Danışmanlık Alanları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere dini danışmanlık alanları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hüseyin PEKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Muharrem Kepçeoğlu, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 1988. 02→ Serap Nazlı, Aile Danışmanlığı, Nobel Yay., Ankara, 2001. 03→ Nurullah Altaş, Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri, Ank.Ü.İ.F. Dergisi, Cilt:41, Ankara, 2000 04→ Hasan Tan, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, M.E.B., İstanbul, 1986. 05 Müberra Aktürk, Yetiştirme Yurtlarında Din Hizmetleri ve Rehberlik, D.İ.B., I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008. 06 Zeki Tan, Yaşlıya Din Hizmeti Sunarken Onların Yaşam Kalitesini Artırma ve Yaşlılığı Anlamlı Kılmada Dinin Tanıdığı Pozitif Ayrımcılığın Boyutları, D.İ.B., I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008. 07 Şuayıp Özdemir, Cezaevi Din Hizmetlerinin Temel Problemleri, D.İ.B., I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Ankara, 2008. 08 Hüseyin Peker, Çocuk ve Suç, Çocuk Vakfı yayınları, İstanbul, 1993.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aile bireyleri, yetiştirme yurtlarındaki çocuklar, huzur evlerindeki yaşlılar, hapishanelerdeki mahkûmlar ve hastalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dini danışmanlık ve rehberlik
2 Aile sorunları
3 Aile içi iletişim ve dini danışmanlık
4 Yetiştirme yurtlarındaki çocukların psikososyal ve manevi sorunları
5 Yetiştirme yurtlarındaki çocukların psikososyal ve manevi sorunları
6 Yaşlılık döneminde manevi ihtiyaçlar ve dini danışmanlık
7 Huzurevleri
8 Hasta psikolojisi, hastanın ve hasta yakınlarının manevi sorunları
9 Hasta psikolojisi, hastanın ve hasta yakınlarının manevi sorunları
10 Hapishaneler
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Bireyleri suça iten etkenler
13 Suçluların topluma uyumunu sağlama
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
60305 1378542 ÖÇ-1: Dini danışmanlık alanlarının özelliklerini özetleyebileceklerdir.
60306 1383738 ÖÇ-2: Dini danışmanlık alanlarıyla ilgili dinleyici önünde bilgi verebileceklerdir.
60307 1390582 ÖÇ-3: Derste aldıkları bilgileri yeni araştırmalarda kullanabilecek ve elde ettikleri sonuçlar hakkında kendi yorumlarını yapabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.