Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB612 Din ve Ahlak Eğitiminde Yöntemler 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Din ve ahlak öğretim yöntemlerinin özelliklerini ve kullanım yollarını kavrayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgin B. & Selçuk M., Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Gün Yayını, Ankara,1997. Aydın, M.Z., Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel Yay. Ankara, 2004. Doğan R. ve Tosun C. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegema Yay. Ankara, 2003. Akyürek S. Din Öğretimi, Nobel Yay. Ankara, 2009. Kaya M. Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yay. Samsun, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din öğretimine giriş ve öğretim ilkeleri. Din öğretimi stratejileri. Okullarda en çok kullanılan belli başlı din ve ahlak öğretim yöntemleri. Öğretim yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri, öğretim yöntemlerini daha etkili hale getirme yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
18 Örnek Vaka İncelemesi 2 10 20
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar: Eğitim-Öğretim-Öğrenme ve Öğretim İlkeleri
2 Öğretim Stratejilerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
3 Öğretim İlkelerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
4 Anlatma ve Soru-Cevap Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
5 Grupla Çalışma ve Tartışma Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
6 Problem Çözme ve Proje Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
7 Örnek Olay İncelemesi ve Drama Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
8 Gezi ve Gözlem Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
9 Gösteri ve Gösterip Yaptırma Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
10 İşbirliğine Dayalı Öğretim Yöntemlerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
11 Diğer Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
12 Yapılandırmacılık ve Çoklu Zeka Yaklaşımlarının Din ve Ahlak Öğretiminde Kullanılması
13 Din ve Ahlak Eğitiminde Kullanılan Araç-Gereçler
14 Din ve Ahlak Eğitiminde Planlama
15 Genel Değerlendirme
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204019 Öğrenciler; 1. Din öğretimi ile ilgili temel kavramları kavrayabileceklerdir.
2 1204027 Genel öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini din ve ahlak öğretiminde kullanabileceklerdir.
3 1204037 Din ve ahlak öğretiminde kullanılabilecek araç-gereçleri geliştirerek, ilgili konularda uygulayabileceklerdir.
4 1204044 Din ve ahlak konularının planlayarak, öğretim faaliyetlerini yürütebileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 3 4
2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 4
3 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5
4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek