Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB613 Din Öğretimi Teknolojileri ve Materyalleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Din öğretim araç-gereçlerinin kullanılması ve din öğretimi materyallerinin geliştirilmesi ile ilgili bilgi ve beceriler kazananabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seferoğlu, S.S., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme , Pegama Yayını, Ankara, 2006. Yalın, H.İ., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2009. Halis, İ. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayını, Ankara, 2002. Demirel Ö. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayını, Ankara, 2009. Kaya M. Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yay. Samsun, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din öğretimi teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri ile ilgili din öğretimi materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 0 0 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar: Din Öğretimi ve Teknolojisi
2 Din Öğretiminde İletişim Süreci ve Öğeleri
3 Din Öğretimi Teknolojilerinin Özellikleri
4 Din Öğretimi Teknolojilerinin Din Öğretimindeki Yeri ve Önemi
5 Din Öğretimi Materyallerinin Seçimi
6 Din Öğretimi Materyallerinin Tasarımı ve Hazırlanması
7 Din Öğretimi Sunu Materyallerinin Hazırlanması
8 Din Öğretiminde Öğretim Araçlarının Etkili Kullanımı
9 Din Öğretiminde Görsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
10 Din Öğretiminde İşitsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
11 Din Öğretiminde Görsel-İşitsel Öğretim Araçlarının Kullanımı
12 İletişim Teknolojilerinin Din Öğretiminde Kullanımı
13 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi
14 İnternet ve Uzaktan Eğitim Yoluyla Din Öğretimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169870 Din öğretiminde iletişim sürecini etkili olarak uygulayabilecektir.
2 1159127 Din öğretimi teknolojilerinin din öğretimindeki yerini ve önemini kavrayabilecektir.
3 1163297 Din öğretiminde kullanabilecek öğretim materyallerini seçip tasarlayarak hazırlayabilecektir
4 1169124 Din öğretiminde sunumlar hazırlayıp etkili olarak sunumlar yapabilecektir.
5 1181399 Din Öğretiminde görsel-işitsel öğretim araçlarını etkili olarak kullanabilecektir.
6 1153312 Din öğretiminde bilgisayardan yararlanarak değişik öğretim etkinlikleri düzenleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5
2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 5 4 4
3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4
5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5
6 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek