Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB616 Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere Cumhuriyet tarihindeki din eğitimi gelişmeleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Ayhan, H. 1999. Türkiye’de Din Eğitimi. Marmara Ünv. İF. Vakfı Yay., İstanbul; • Başgil, A. F. 1982. Din ve Laiklik, Yağmur Yay., İstanbul. • Cebeci, S. 1996. Din Eğitimi Bilimi ve Türkiye’de Din Eğitimi, Akçağ Yay., Ankara. • Bilgin, B. 1998. Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yay., Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Son Osmanlı dönemi medreseleri, medreselerin kapatılması. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Cumhuriyet Tarihi boyunca örgün ve yaygın din eğitimi ve kurumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlının son dönemlerindeki eğitime genel bir bakış
2 Medreselerin kapatılması
3 1920-1924 dönemi din eğitimi ve öğretimi
4 Tevhidi Tedrisat Kanunu ve din eğitimi
5 1924-1933 dönemi din eğitimi ve öğretimi
6 1033-1946 döneminde din eğitimi
7 1946-1980 dönemi din eğitimi
8 İmam Hatip Okullarının açılması
9 İlk ve ortaöğretim okullarında din öğretimi
10 Yüksek din öğretimi
11 1980-1998 dönemi din eğitimi ve öğretimi
12 12 Eylül sonrası din eğitimi ve öğretimi
13 1998 ve sonrası dönemde din eğitimi ve öğretimi
14 Türkiye’de Din eğitimi ve öğretiminin geleceği
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63526 1154324 Osmanlı imparatorluğunun son döneminde eğitim öğretim hakkında bilgi sahibi olmak,
63527 1156477 Medreselerin gerileme ve kapatılma nedenlerini ana hatlarıyla kavramak
63528 1141813 Cumhuriyetin kuruluş yıllarında eğitim-öğretim hakkında bilgi sahibi olmak,
63529 1144311 Tevhid-i tedrisat kanunu ve eğitimdeki değişmeleri kavramak,
63530 1143221 Din eğitimi ve öğretimi konusunda yaşanan gelişmeleri tarihsel boyutuyla anlamak,
63531 1147935 Din eğitimi ve öğretimi veren kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak
63532 1155719 Türkiye’de din eğitiminin geleceği hakkındaki tartışmalarda analiz ve sentez düzeyinde bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.