Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB619 İslam'da Eğitim ve Öğretim Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere İslam eğitim tarihinin gelişimi hakkında bilgi vermektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İbrahim TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Çelebi, A. 1976. İslam Eğitim Öğretim Tarihi, İstanbul; • Atay, H. 1983. Osmanlılarda Yükesek Din Eğitimi, Dergah Yay., İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed dönemindeki din eğitimi kurumları. Selçuklu ve Osmanlı medreseleri. Ders programları, öğretmenleri ve öğrencileri. Osmanlı son dönemi medrese ve bazı reform hareketleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam’ın eğitim ve öğretime verdiği değer
2 İslam eğitim ve öğretiminin temel ilke ve prensipleri
3 Hz. Peygamber döneminde din eğitimi
4 Küttap, bilgin evleri, çöl, kitapçı dükkanlarında eğitim
5 Camilerde eğitim
6 Medreselerin ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler
7 Osmanlı öncesi medreseler
8 Osmanlı dönemi medreseleri
9 İhtisas medreseleri
10 Medrese öğretim kadrosu
11 Medrese programları ve icazetnameler
12 Medreselerin gerilemesi ve ıslahat hareketleri
13 İslam eğitiminde öğretmenler
14 İslam eğitiminde öğrenciler
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63562 1175655 İslam’ın eğitim-öğretime verdiği değeri kavramak,
63563 1180158 İslam’da medreselerin açılmasına kadar geçen sürede eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63564 1157512 Medreselerin açılmasından önceki süreçte eğitim-öğretim yerleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63565 1160078 İslam eğitim tarihinde kütüphanelerin yeri ve önemini kavramak
63566 1164480 İslam eğitim tarihinde öğretmen ve öğrencilerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63567 1175896 İslam eğitiminde öğretmen öğrenci münasebetleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63568 1149770 İslam eğitim tarihinde eğitim sistemi hakkında genel bilgi sahibi olmak,
63569 1158809 Selçuklu ve Osmanlı dönemi medreseleri hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.