Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB620 İletişim ve Din Eğitimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin dini iletişimdeki becerilerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kağıtçıbaşı, Ç., 1988. İnsan ve İnsanlar, İstanbul; • Köylü, M., 2003. Psiko-Sosyal Açıdan Dini İletişim, Ankara Okulu Yay., Ankara. • Açıl, M. 2005. Öğretmenin Beden Dili, Armoni, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişime giriş, çağdaş iletişim teorileri. Iletişimle din arasındaki ilişki. Dini iletişim türleri: Kur’an ve hadise dayalı bilgi ağırlıklı, motivasyonel ve ikna edici dini iletişim. Etkili iletişim metotları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim hakkında genel bilgiler
2 İletişimin unsurları
3 İletişimin özellikleri
4 İletişimin genel prensipleri olarak kendini tanıma
5 İletişimin genel prensipleri olarak hedef kitleyi tanıma
6 İletişimin genel prensipleri olarak çevre ve ortamı tanıma
7 Din-iletişim ilişkisi
8 Dini iletişimin ahlaki boyutu
9 Dini iletişimin organizasyonu
10 Sunuş şekli açısından dini iletişim
11 Fonksiyonel açıdan dini iletişim: Bilgi ağırlıklı dini iletişim
12 Fonksiyonel açıdan dini iletişim: İkna edici dini iletişim
13 Fonksiyonel açıdan dini iletişim: motive edici dini iletişim
14 Dini iletişimde beden dili
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63578 1392406 İletişim hakkında bilgi sahibi olmak,
63579 1373595 Çağdaş iletişim modelleri hakkında bilgi sahibi olmak,
63580 1382270 İletişimin temel unsurlarını ana hatlarıyla öğrenmek,
63581 1383832 İletişimde dikkat edilmesi gereken temel özellikleri öğrenmek,
63582 1384481 Din dilinde iletişimin temel unsurlarını kullanmak,
63583 1390969 Dini iletişimin ahlaki boyutu hakkında bilgi sahibi olmak,
63584 1375227 Dini iletişim çeşitlerini öğrenmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.