Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB624 Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretiminin Temel Problemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste Türkiye’de din eğitimi ve öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve bunlarla başa çıkma yolları ele alınacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Mevlüt Kaya, Prof.Dr. Mustafa Köylü, Yrd.Doç.Dr. Hasan DAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye’de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, ed. Suat CEBECİ, Değişim Yay., İstanbul 2002. 2. Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, Kayseri, 2003. 3. Mustafa Köylü, Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri, Samsun 2000. 4. Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları Üzerine Bir Araştırma 5. F.Menderes Bilgili, Çocuğun Din Eğitimi ve Karşılaşılan Güçlükler, Beyan, İstanbul 2005. 6. Mehmet Bayraktar, "Türkiye'de Yaygın ve Örgün Din Eğitimi Meseleleri", Din Öğretimi Dergisi, M.E.G.S.B.Yay., Sy.11, Ankara 1987. 7. Kerim Yavuz, "İlköğretimde Din Eğitiminin Karşılaştığı Bazı Problemler", Uluslararası I. İslâm Araştırmaları Sempozyumu (16-18 Eylül !985), D.E.Ü.Yay., İzmir 1985. 8. Halis Ayhan, "DKAB Öğretiminin Başlıca Meseleleri", Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, (8-10 Nisan 1988), D.İ.B.Yay., Ankara 1991. 9. İ.Ethem başaran, Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara 1993. 10. Hasan Dam, “Yaygın Din Eğitimine İlişkin Bazı Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, 16-17 Ekim 2003, Isparta 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk eğtim sistemi, örgün din eğitiminin sorunları: İlköğretim-ortaöğretim; Yaygın din eğitiminin sorunları: Kur’an kursları, camiler, kitle iletişim araçları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk eğitim sisteminde örgün ve yaygın din eğitiminin yeri
2 Örgün din eğitiminde temel sorunlar: İlk ve Ortaöğretim düzeyinde; a) Öğretmenden kaynaklanan sorunlar
3 b) Öğrenciden kaynaklanan sorunlar
4 c) Aile ve sosyal çevreden kaynaklanan sorunlar
5 d) Öğretim programlarından kaynaklanan sorunlar
6 e) Eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar
7 Örgün din eğitiminde karşılaşılan temel sorunlara olası çözüm önerileri
8 Yaygın din eğitiminde temel sorunlar: a) Din görevlilerinden kaynaklanan sorunlar
9 b) Öğrenci ve cemaatten kaynaklanan sorunlar
10 c) Sosyal çevre den kaynaklanan sorunlar
11 d) Öğretim programından kaynaklanan sorunlar
12 Ara sınav Veya Araştırma Ödev Sunumu
13 e) Eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar
14 Yaygın din eğitiminde karşılaşılan temel sorunlara olası çözüm önerileri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63845 1183594 Örgün din eğitiminin yapısını tanıyabilecektir.
63846 1165033 Örgün din eğitiminde karşılaşılan temel sorunları açıklayabilecektir.
63847 1167180 Örgün din eğitiminde karşılaşılan güçlüklere çözüm önerileri getirebilecektir
63848 1170832 Yaygın din eğitiminin yapısını tanıyabilecektir.
63849 1171581 Yaygın din eğitiminde karşılaşılan temel sorunları açıklayabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.