Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB638 İslam Felsefesinin Temel Problemleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İslam felsefesinin temel problemleri hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

01→ Burhanettin TATAR, İslam Düşüncesine Giriş, DEM Yayınları, İstanbul, 2009 02→ Ömer Mahir Alper, İslâm Felsefesinde Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî, İbn Sînâ Örneği, İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2000; 2. bs., İstanbul: Kitabevi, 2008 03→ Macit Fahri, İslam Felsefesi Tarihi, Şa-To yayınları, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Varlık, bilgi, değer bağlamında temel felsefi sorunlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel problemlere giriş
2 Kozmoloji anlayışının sorunları
3 Metafiziksel düşünmenin sorunları
4 Teolojinin metafizikleşmesi
5 Hiyerarşik düşünmenin sorunları
6 Bilgi kavramının metafiziksel karakteri
7 Zamansallık sorunu
8 Mekansallık sorunu
9 İnancın sembolik karakteri
10 Belirlenemez iki (dyad) sorunu
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Marjinalin merkezle kritik ilişkisi
13 Siyasi düşünme sorunu
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75464 1395462 İslam Felsefesinin temel problemlerini kavramsal düzeyde tanımlayabileceklerdir.
75465 1390327 Bu problemlerin kaynakları ve tarihsel etkileri hakkında bir bilince erişeceklerdir
75466 1391534 Bu problemler eşliğinde günümüzün sorunlarını tartışabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.