Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB641 Felsefi Hermenötiğe Giriş 927003 1 2 0

Dersin Amacı

Yüksek Lisans yapan öğrencilerin hermeneötik tarihi ve disiplini hakkında temel bilgi sahibi olmasını sağlamak ve bu alanda düşünme temrinlerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Burhanettin TATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Burhanettin TATAR, Hermenötik, İnsan Yayınları, 2004 2- Osman Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, Kitabiyat, 2002 3- Burhanettin TATAR, Felsefi Hermenötiğe Giriş, Vadi Yayınları,1999 4- Burhanettin TATAR, Siyasi Hermenötik, Etüt Yayınları, 2000 5- Richard Palmer, Hermenötik, İstanbul, 2002

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
17 Alan Çalışması 0 40 1
27 Makale Yazma 0 60 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
17 Alan Çalışması 0 0 0
27 Makale Yazma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hermenötiğin tanımları
2 Hermenötiğin eski Yunan düşüncesinde ortaya çıkışı
3 Hermenötiğin Batı Hristiyan düşüncesinde gelişimi
4 Aydınlanma felsefesi ve hermenötik
5 Romantik felsefe ve hermenötik
6 F. Schleiermacher’in hermenötik anlayışı
7 W. Dilthey’in hermenötik anlayışı
8 E. Husserl’in hermenötiğe katkısı
9 M. Heidegger’de hermenötik
10 H.G. Gadamer’de hermenötik
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Hermenötik yorumlamanın özellikleri
13 Hermenötik yazma tecrübesi
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
63727 1184565 Batı dünyasında hermenötik tarihi hakkında genel bilgi sahibi olacaklardır
63728 1149179 İslam düşüncesinde hermeneötik düşünce tarzının kimi örneklerini bileceklerdir.
63729 1150815 Kendi yazma tarzının hermenötik bilinç ekseninde gelişimini tecrübe edeceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67631 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67642 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 67632 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 67643 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 67644 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 67634 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
7 67636 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
8 67637 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
9 67640 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
10 67641 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
11 67633 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
12 67635 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
13 67639 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 67638 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.